Mer effektiv finansiell planlegging – et dypdykk i hvordan du raskt skaper verdier med Hypergene

På drøyt 30 minutter tar vi sats i webinaret «Fem trinn for bedre beslutninger og en mer fleksibel styring» med Rikard Olsson, konsulent i Ekan Management og administrerende direktør i Beyond Budgeting Institute. Vi tar utgangspunkt i de fem punktene hans og gjør et dypdykk i de grunnleggende delene av Hypergenes løsning for økonomisk planlegging, oppfølging og analyse. Løsningen integreres med eksisterende økonomisystemer og gir dere mulighet til å umiddelbart sikre finansiell kontroll samt muliggjøre smidig og fremsynt økonomisk planlegging. De mest essensielle delene av løsningen innføres med en svært begrenset innsats, gir rask effekt med høy grad av selvbetjening og kan senere bygges ut med utgangspunkt i deres behov – både på det finansielle området og innen f.eks. forretningsplanlegging, risikostyring og virksomhetsanalyse.

Webinaret er for deg som er interessert i hvordan dere kan få bedre økonomisk kontroll, effektivisere prosessene deres og samtidig maksimere utviklingsmulighetene deres ved hjelp av Hypergene.