Ari Riabacke om ledelse, beslutningstaking og kommunikasjon i en ny tid

Benytt anledningen til å la deg inspirere av en av Sveriges mest etterspurte forelesere: Ari Riabacke. Han har doktorgrad i beslutningsanalyse og øk. mag. i organisatorisk beslutningstaking. Han er også, sammen med sin kone (også doktor i beslutningsanalyse), forfatter av Beslutspyramiden – Stegen till klokare beslut, som i bunn og grunn handler om hvordan vi tar beslutninger, og ikke minst hvordan vi kan gjøre det bedre. 

Se webinar

Før deres neste bok gjennomfører de en studie om fremtidens ledelse, beslutningstaking og kommunikasjon. I dette kostnadsfrie direktesendte webinaret vil Ari Riabacke snakke om innsikten og informasjonen som har kommet frem gjennom både dybdeintervjuer og spørreundersøkelser de har gjennomført med ledere og ansatte i privat og offentlig sektor.  

Bakgrunnen for studien er de revolusjonerende endringene de siste årene som har tegnet kartet på nytt for bedrifter og organisasjoner på en måte vi ikke kunne ha forestilt oss. Det har blant annet ført til nye måter å lede, kommunisere, ta beslutninger og jobbe på.  

Foredragsholdere

Ari Riabacke, doktor i beslutningsanalyse og øk. mag. i organisatorisk beslutningstaking
Robin Askelöf, CMO, Hypergene