Fem trinn for bedre beslutninger og en mer fleksibel styring

WOD NO Rikard Olsson Fem Trinn For Bedre Beslutninger

I dette webinaret kan du høre Rikard Olsson, konsulent i Ekan Management og administrerende direktør i Beyond Budgeting Institute, fortelle om fem punkter for bedre beslutninger og styring. De er basert på hans brede erfaring med både budsjettløs styring og utvikling av styringsmodeller og ledelsesprosesser.

Rikard går blant annet gjennom hvor viktig det er at informasjon og beslutningsgrunnlag er tilgjengelig for alle, hvorfor det lønner seg å arbeide med fortløpende resultater og prognoser, samt hvor nødvendig det er å tenke driverbasert.

Vi gir også en oversikt over hvordan Hypergenes skybaserte produkt bygger opp under Rikards resonnement. Webinaret er for deg som er interessert i spørsmål som økonomisk planlegging og «beyond budgeting» samt hvordan du kan utvikle styringsprosessene i bedriften.