Video demo

En 7-minutters video om hvordan du kan planlegge smartere og ta bedre beslutninger gjennom en skybasert løsning for digitalisert virksomhetsstyring (på engelsk).

Bedre planlegging, oppfølging og analyse

Ta del i hvordan du kan få støtte til flere av dine planleggings- og oppfølgingsprosesser. Du vil se hvordan beslutningstakere i hele organisasjonen enkelt og smidig kan få tilgang til bra beslutningsgrunnlag.

Videoen viser hvordan du kan:

• Effektivisere budsjett- og prognoseprosessene
• Få tilgang til avanserte analyse- og rapporteringsmuligheter
• Bryte ned planer i mål, nøkkeltall og aktiviteter

Hvis du allerede ønsker å bli kontaktet for en samtale om dine behov og hvordan Hypergene kan effektivisere arbeidet, så kan du klikke her og bestill demo.