Enabling better
performance

Hypergene gir bedre planlegging, oppfølging og analyse. Bruk vår skybaserte løsning for å effektivisere budsjett- og prognoseprosesser, få avanserte analyse- og rapporteringsmuligheter og dele opp planer i mål, KPI-er og aktiviteter på tvers av organisasjonen.

96 prosent av kundene sier de får mer effektive planleggings- og oppfølgingsprosesser gjennom Hypergene, ifølge kundeundersøkelsen fra 2023.

Det har aldri vært viktigere å ha riktig beslutningsgrunnlag og bedre muligheter for en fleksibel planleggingsprosess. Vil du vite mer om hvordan du kan effektivisere og utvikle planlegging, oppfølging og analyse?

Se video demo

Med Hypergene effektiviserer du planlegging, oppfølging og analyse

Vi er glade og stolte av alle våre kunder. Her er noen eksempler:

Et smidig og dynamisk verktøy

Ved å samle de økonomiske, operasjonelle og strategiske planleggingsprosessene jobber du sammenhengende og effektivt i en verden i rask bevegelse.

pil

Bedre beslutningstaking

Kombinasjonen av avansert analyse, høy grad av selvbetjening og automatiserte rapporteringsfunksjoner skaper nye muligheter.

pil

Effektivitet i skyen

Arbeid med sikkerhet, kvalitet og i forkant av teknologi via skytjenesten vår - med integrasjoner som sikrer datakvalitet og strømlinjeformer prosesser.

pil

Kunder snakker om verdien av Hypergene