Personal for universiteter og høyskoler

Hypergene Personal gjør at ledere og beslutningstakere enkelt får tilgang til relevante data fra personalsystemene – alt gjennom ett verktøy og grensesnitt. Informasjonen presenteres på en samlet måte og gir raskt svar på de spørsmålene lederne har.

Tid som tidligere har blitt brukt på å søke og samle informasjon, kan i stedet brukes på aktiviteter som driver virksomheten fremover.

Enkel tilgang til personalinformasjon

Programmet gir raskt informasjon om for eksempel personalkostnader, tidsbruk, personalomsetning, sykefravær, lønnsspredning og pensjonsprognose. Før lønns- og utviklingssamtaler gis et samlet bilde med informasjon om hver medarbeider, noe som bidrar til å øke både effektiviteten og kvaliteten. 

Ferdige integrasjoner

Med Hypergene leveres ferdige integrasjoner med de vanligste personalsystemene som brukes på universiteter og høyskoler, for eksempel Primula, uansett om dere drifter Primula selv eller via Statens Servicecenter. Det gjør at innføringsprosjekter kan gjennomføres raskere og med kvalitetssikrede integrasjoner. 

Beregning av nøkkeltall

Programmet beregner de fleste relevante nøkkeltall basert på informasjon fra personalsystemet og økonomisystemet, noe som er svært tidsbesparende og sikrer kvaliteten i beregningene. Nøkkeltallene kan deretter presenteres i passende portaler og rapporter.

Rolletilpasset informasjon

Informasjon knyttet til brukerens ansvarsområde og rolle vises umiddelbart uten at det må foretas noen valg. Visningene kommer fra oppsamlet informasjon og gir god oversikt, men det er alltid mulig å dykke dypere ned i detaljinformasjonen med noen enkle knappetrykk. Hvis avvik oppdages, er det enkelt å få frem den bakenforliggende årsaken.

Kundehistorier