Peter Andersson ny administrerende direktør hos Hypergene

Etter 16 år i stillingen har administrerende direktør Per Hidenius valgt å overlate stafettpinnen til Peter Andersson som kommer fra det internasjonale programvareselskapet Jeppesen. Derfra tar han med seg lang erfaring med innovasjon og vekst så vel som produktutvikling i tett kontakt med kunder og partnere. Per Hidenius fortsetter å jobbe hos Hypergene. Vi møtte Peter til et intervju før han tiltrer 11. januar.

Vi på Hypergene har hatt mulighet til å treffe deg noen ganger allerede. Men for kunder og partnere, hvordan vil du beskrive deg selv?
Jeg vil si at jeg en er virksomhetsdrevet leder som brenner for å jobbe tett med kunder og partnere, hjelpe dem med å forenkle virksomheten deres og bli mer effektive. Selv ledelsesspørsmål og innovasjon ligger varmt om hjertet mitt. Jeg kommer fra programvareselskapet Jeppesen i flybransjen der jeg har fått mulighet til å jobbe i mange deler av verden. Jeg har bodd i Stockholm de siste fem årene, men jeg har også bodd utenlands og kommer opprinnelig fra Göteborg. Nå ser jeg frem til å bli en del av teamet hos Hypergene og fortsette å vokse sammen med kunder og partnere.

Hva tar du med deg fra Jeppesen nå som du kommer til Hypergene?
Jeg kommer fra et internasjonalt miljø og en organisasjon som er vant med vekst. Det har innebåret mange utfordringer og dermed erfaringer som jeg tar med meg til Hypergenes fortsatte reise. Jeg er i tillegg vant til å lede lidenskapelige og dyktige eksperter som brenner for å hjelpe kunder. Og det er jo noe Hypergene har mange av.

Noe jeg også tar med meg, handler om betydningen av å sørge for balanse i alle deler, både leveranse, utvikling, støtte og salg, for å kunne utvikles på en bærekraftig måte. Ingen voksende bedrifter er bedre enn sine eksisterende kunder. Alle må være med på reisen og vokse sammen for at man skal kunne lykkes med langsiktig vekst. Her vet jeg at Hypergene allerede legger mye fokus i det, det viser ikke minst de gode tilbakemeldingene i kundeundersøkelsene. Men jeg håper å kunne bidra til at vi fortsetter å utvikles positivt i det arbeidet.

En annen ting gjelder betydningen av å ligge et hestehode foran og forberede organisasjonen på det som ligger rundt neste sving. Det kan gjelde produktutvikling og støtte, på samme måte som å forstå hvilke utfordringer som finnes på kundenes agendaer. Vi må også huske på at det ikke er jeg som kommer til å sitte med oversikten over alt, men jeg er sikker på at vi som lag skal fange opp det som skjer i markedet og ligge et skritt foran. Og det gjelder både innen prosess- og brukerområdet så vel som på teknologiutviklingen.

Du starter som administrerende direktør hos Hypergene 11. januar. Hvor vil du legge størst fokus de første månedene?
Først og fremst vil jeg bli kjent med organisasjonen, produktene og kundene våre. Neste trinn er å bygge eller justere planen sammen med resten av teamet. Jeg mener man må først lytte godt og deretter arbeide inkluderende med veien fremover.

Det kan høres ut som en klisjé, men hos Hypergene er kundene og behovene deres svært nærværende i alt i gjør. Hva gjør du for å holde oversikt over markedet?
Jeg har alltid sørget for å jobbe tett med kunder og partnere, faktisk uansett rolle. Ikke bare fordi det er hos kundene sannhetene om produktet finnes, men også fordi jeg får mye energi og inspirasjon av å se hvordan vi løser problemene deres. I tillegg har jeg svært god erfaring med å utvikle ny funksjonalitet eller nye produkter sammen med kunder og partnere. Det vet jeg at Hypergene også har, og det skal vi fortsette med.

Men når det er sagt, skal jeg forsøkte å bli med i kundedialoger. Dessuten er det viktig å følge markedet i det store og hele. Det kan handle om å følge den tekniske utviklingen i det som berører produktet vårt, og samtidig gjennom bransjepresse og andre kanaler følge både vår egen bransje og det som skjer i ulike kundesegmenter. Det skjer mye nå, så den delen av jobben er viktig.

Apropos det å holde seg oppdatert: Du har til og med erfaring med å jobbe med SaaS, optimalisering og ny teknologi. Hvordan holder du deg oppdatert på utviklingen?
Jeg har generelt en stor interesse for teknologi, men som oftest fra et trendspanings- eller brukerperspektiv. Jeg startet karrieren som utvikling og har siden den gang holdt meg oppdatert om hvilke muligheter man ser i fremtiden. Rent praktisk blir det fra Gartner-rapporter og media til å lese bøker og snakke med mennesker som er eksperter på respektive områder, for det er jo ikke jeg.

I tillegg har det viktigste alltid vært hva man bruker teknologien til. I bunn og grunn handler det om å bruke teknologien på en måte som løser kundenes problemer. Et eksempel jeg kan nevne, er at vi i min forrige stilling snakket mye om banebrytende ny maskinvare som kvantedatamaskiner. I de eksemplene finnes det kunder hvis beregninger i dag kan ta timer. Tenk om helt ny teknologi og maskinvare kan forvandle det til minutter eller sekunder – hvilken verdi kan man skape da? Eller la maskinlæring foreslå løsninger basert på historiske data. Og det samme gjelder områder som SaaS og nettsky som jo er interessante, fordi de gjør det enklere å være kunde og man kan fokusere på kjernevirksomheten og løse problemene sine.

Jeg har allerede merket at interessen for og kunnskapen om ny teknologi er svært høy hos Hypergene. Jeg ser frem til å ta en aktiv del i å vurdere mulighetene for innovasjon og utvikling på vårt område.

Produktet vårt handler jo om å bistå kundene innen planlegging, oppfølging og analyse. Hva slags tanker hadde du om det området før du kom i kontakt med Hypergene?
Det er saker jeg brenner for og har hatt mange muligheter til å jobbe med. Nå er jo kanskje flybransjen et ekstremt eksempel i år, men betydningen av å kunne jobbe smidig med den økonomiske planleggingen har nok aldri vært viktigere. Vi jobbet for eksempel med flere ulike scenarioer om fremtiden for rullerende 3-, 6- og 12-måneders prognoser og la stor vekt på valg av KPI-er som vi fulgte og jobbet mot. Betydningen av et velfungerende arbeid innen både økonomisk og operativ planlegging er noe jeg virkelig tar med meg, og da ikke minst «hands-on» som bruker.

Dette spørsmålet kommer kanskje litt tidlig, men hvilke tanker gjør du deg i forhold til markedets utvikling og hvor Hypergene skal med produktet sitt – hva kan kundene forvente seg av oss de neste 2–3 årene?
I bunn og grunn brenner jeg for at teknologi skal være enkel å bruke og bidra til at kunden kan drive virksomheten sin mer effektivt. Selv om det for Hypergene handler mer om automatisering, self-service eller kunstig intelligens, er det jo prioriteringer som produktavdelingen allerede har fokus på. Så i første omgang ser jeg frem til å være en del av de planene. Deretter får vi kommer tilbake til litt mer visjonære løfter.

Avslutningsvis: Covid-19 har preget 2020 og henger med inn i 2021. Hva er dine tanker rundt det og hvordan det påvirker markedet vårt?
Noe vi vet, er at det har blitt vanskeligere å forutse omverdenen. Det er derfor mye som peker på at behovet kommer til å øke innen områdene for rullerende prognoser og scenarioplanlegging. Det samme gjelder også mulighetene for en effektiv virksomhetsplanlegging, så som oppfølging og rapportering av KPI-er og ulike typer virksomhetsdata. Og her kan bedrifter som Hypergene utgjøre en stor forskjell.

Urban Bucht

Urban Bucht

Pressekontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 E-post Urban