Hypergene er sertifisert i henhold til ISO 27001

Beskyttelse av virksomhetskritisk eller sensitiv informasjon blir stadig viktigere, ikke minst ettersom både virksomheter og offentlige virksomheter blir stadig mer digitalisert og dermed mer følsomme for egne feil eller angrep utenfra. EU har også skjerpet kravene til beskyttelse av enkeltpersoners personopplysninger gjennom personvernforordningen (GDPR).

ISO 27001

En sertifisering i henhold til styringssystemet ISO 27001 sikrer at organisasjoner jobber på en systematisk og effektiv måte med informasjonssikkerhet for å identifisere trusler og forhindre risiko for at informasjon havner i feil hender.

Hypergene har lenge fulgt og jobbet i tråd med ISO 27001. Derfor var det våren 2022 naturlig å ta steget fullt ut og formelt sertifisere Hypergene etter standarden. At vi har fått en sertifisering etter ISO 27001 har blant annet forutsatt følgende:

  • Hypergene har et styringssystem som oppfyller kravene i standarden som skal brukes.
  • Systemet er en naturlig del av vår daglige drift, beskrives og vedlikeholdes fortløpende.
  • At virksomheten er revidert mot kravene i ISO 27001 av et akkreditert sertifiseringsorgan.

Noen av fordelene med å ha en leverandør med ISO 27001-sertifisering er:

  • Sikrer at Hypergene jobber aktivt og systematisk med informasjonssikkerhet.
  • Reduserer risikoen for spredning eller tap av data/informasjon og konsekvensene og kostnadene som kan medføre.
  • Gir ansatte økt bevissthet og engasjement for spørsmål knyttet til informasjonssikkerhet.
  • Uavhengig gjennomgang av sikkerhet og prosedyrer av autoriserte regnskapsførere.

ISO 27001 er den mest brukte standarden for styringssystemet når det gjelder informasjonssikkerhet og brukes i mange land som referanseramme av lovgivere og myndigheter.

Vårt sertifikat er tilgjengelig her.

 

Sentralbord: +46 (0)40 661 1000