Region Gotlands sjefer får ny beslutningsstøtte

Region Gotlands 250 sjefer skal på en enklere måte få tilgang til informasjon om virksomhet, personale og økonomi i et og samme nettbaserte system. Vinneren i anbudsrunden ble Hypergene.

Region Gotland har valgt en beslutningsstøtte fra Hypergene AB for planlegging, oppfølging og analyse. Løsningen skal bidra til høyere effektivitet og mer kraft i både den strategiske styringen og den løpende daglige styringen. Alla Region Gotlands 250 sjefer skal arbeide i systemet, i tillegg til ca. 50 andre medarbeidere.

«Vi har høye mål når vi innfører beslutningsstøtte. Det handler i stort grad om at alle sjefer skal få bedre forutsetninger for å oppfylle sitt ansvar for økonomi, medarbeidere og virksomhet», sier regiondirektør Peter Lindvall.

Formålet er å skape et mer effektivt planleggings- og oppfølgingsarbeid og dermed få mer tid til analyse og virksomhetsutvikling.

«Alle våre sjefer skal få tilgang til indikatorer, virksomhetsmål og nøkkeltall på alle nivåer. Dessuten skal det være en tydelig rød tråd i styringen fra Region Gotlands overgripende mål, til aktiviteter på enhetsnivå», sier Peter Lindvall.

Ved å samle informasjon om virksomhet, personale og økonomi i et og samme system, vil det ikke være nødvendig for sjefer, budsjettansvarlige og andre å lete etter oppgaver i ulike støttesystemer. I stedet får brukerne tilgang til samordnet og integrert informasjon fra Region Gotlands virksomhetssystem i et lett tilgjengelig nettbasert grensesnitt.

«Vi er veldig glad for at Region Gotland har valgt vårt produkt. Formålet med avtalen har vært å skape en endret arbeidsmåte og en mer effektiv virksomhetsstyring i forlengelsen av dette. Vi ser nå frem til å bidra med det vi kan best hos en ny og spennende kunde», sier Per Hidenius, adm. dir. i Hypergene.

Region Gotland omfatter geografisk hele øyen Gotland, der ca. 58 000 personer bor og virker året rundt. Region Gotland er øyens største arbeidsgiver med omtrent 6 500 medarbeidere, og har hovedsakelig tre oppdrag: kommunale oppgaver, landstingsoppgaver og det regionale utviklingsansvaret.

Urban Bucht

Urban Bucht

Pressekontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 E-post Urban