Det svenske Forsvarshøgskolen velger en helhetlig løsning fra Hypergene

For å effektivisere sin foretaksbaserte virksomhetsstyring har Forsvarshøgskolen valgt en helhetlig løsning fra Hypergene. Etter innføring skjer økonomisk oppfølging, budsjett og prognose, prosjektplanlegging og oppfølging og tidsrapportering av forskningsprosjekter i den nye løsningen.

Forsvarshøgskolen har frem til i dag jobbet med et egenutviklet verktøy i kombinasjon med Excel for prosessene innen budsjett, prognoser, planlegging, oppfølging og analyse.

I første omgang skal 160 ansatte bruke Hypergene, og med Forsvarshøgskolen i Sverige vil antallet kunder blant nordiske høyere utdanningsinstitusjoner øke. I dag bruker mer enn 20 universiteter Hypergene til beslutningsstøtte og operativ ledelse innen områder som målstyring, budsjett og prognoser, analyse av økonomi-, personal- og Ladok-data samt beregning og oppfølging av forskningsprosjekter.

"Vi er veldig glade for at Forsvarshøgskolen har valgt Hypergene og at vi fortsetter å vokse innenfor sektoren i Norden. I tillegg til å glede oss til å bidra til deres utvikling, er vi også glade for at kundenettverket for høyere utdanningsinstitusjoner nå er enda sterkere. Dette gjør at produktet fortsetter å utvikles og tilpasses enda mer ut fra deres behov. Vi har også sett at de har stor nytte av å dele erfaringer med hverandre", sier Urban Bucht, administrerende direktør i Hypergene.

Avtalen med Forsvarshøgskolen er signert via rammeavtaleanskaffelse med Crayon.

Sentralbord: +46 (0)40 661 1000