Chalmers effektiviserer sin virksomhetsstyring ved hjelp av Hypergene

Etter en anbudsrunde har Chalmers tekniska högskola inngått en avtale med Hypergene. Den nye løsningen for økonomistyring skal gi mer effektive og mer kvalitetssikrede prosesser innen blant annet budsjett og prognose.

«I vurderingen av ulike anbudsgivere viste det seg at Hypergene er det beste alternativet. Vi føler derfor at vi er svært fornøyde med valget», sier Per Setterberg, økonomisjef ved Chalmers.

Løsningen fra Hypergene skal gi en kvalitetsøkende støtte og en vesentlig tidsbesparelse i Chalmers’ budsjett- og prognosearbeid.

I et første trinn omfatter prosjektet støtte for budsjett og prognose samt støtte for søknader om midler til forskningsprosjekter, i likhet med prosjektbudsjetteringen og den løpende oppfølgingen av forskningsprosjektene. I avtalen er det også muligheter for å utvide løsningen for andre behov, f.eks. for virksomhetsplanlegging, risikostyring, myndighetsrapportering samt ressursplanlegging.

«Vi er veldig glad for at stadig flere læresteder i Norden velger Hypergene som støtte for sin virksomhetsstyring. Nå ser vi frem til å bidra med både kompetanse og produkt, slik at prosessene blir effektive», sier Per Hidenius, adm. dir. i Hypergene.

Urban Bucht

Urban Bucht

Pressekontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 E-post Urban