Kvalitet og rapport for universiteter og høyskoler

I virksomhetsstyringen gjentas ulike former for rapportering og det systematiske kvalitetsarbeidet. Kvalitet og rapport forenkler arbeidet gjennom en rekke nyttige funksjoner som kan installeres uavhengig av hverandre, og kombineres med andre deler av Hypergene.

Eksempel på funksjoner

  • Funksjoner for periodisk rapportering støtter planlegging av for eksempel månedsrapporter og underlag for delårsrapporter og årsrapporter. Funksjonen effektiviserer og øker kvaliteten i hele rapporteringsprosessen.
  • Støttefunksjoner for systematisk kvalitetsarbeid gjør det mulig å lage prosesser for planlegging, oppfølging og analyse av kvalitetsarbeidet på en effektiv måte.
  • Undersøkelshåndteringen bearbeider effektivt resultatet fra ulike undersøkelser og presenterer resultatene på en oversiktlig måte. Undersøkelsessvar kan gjøres om til nøkkeltall og brukes til målstyring, rapportering og sammenligninger.
Kundehistorier