Banqsoft velger Hypergene for budsjett og prognose

Etter en anskaffelse har Banqsoft valgt Hypergene som systemstøtte for sin økonomiske og operasjonelle planlegging. Banqsoft hadde vokst ut av sitt eksisterende system og ønsket med ny støtte å øke automatiseringen, integrere planlegging med både forretningssystemet Maconomy og Power BI-løsningen, og effektivisere budsjettprosessen og det pågående prognosearbeidet.

I Hypergene vil de få støtten de søkte, blant annet å kunne jobbe med rullende prognoser, simuleringer og scenarier, samt støtte for mer effektive rapporteringsprosesser. Løsningen og den nye måten å jobbe på skal brukes i alle de fem landene hvor Banqsoft opererer. Målet er å halvere tiden for budsjettprosessen for i stedet å kunne bruke mer tid på analyser og blikk fremover.

Banqsoft er et nordisk selskap som leverer programvareløsninger for blant annet forvaltning av lån, leasing, lagerfinansiering, innskudd, faktura, inkasso og kredittadministrasjon til finansselskaper, banker og inkassobyråer. Kundene er primært basert i Norden, og har også installasjoner i en rekke andre europeiske land. Kundelisten inkluderer selskaper som ABN AMRO, Santander, Toyota Financial Services, Handelsbanken, AL Finans, Pohjola Bank og Scania Finans. Banqsoft har 400 ansatte med kontorer i Norge, Sverige, Finland, Polen og Malaysia.

Sentralbord: +46 (0)40 661 1000