Bank og finans

Få bransjer er så regulerte som bank- og finanssektoren. Utover de administrative prosesser som er nødvendige for å styre og lede virksomhetene så fører kravene til regelkonformitet til ytterligere administrasjon.

Bank O Finans

Hypergene er en beslutningsstøtte som effektiviserer de interne prosessene for styring og ledelse samtidig som firmaets regelkonformitet til og med kan forbedres.

Bank- og finanssektoren har på mange måter kommet langt når det gjelder å digitalisere sine tjenester, og dermed forenklet og forbedret hverdagen for sine kunder. For mange innen sektoren finnes det fremdeles steg å ta når det gjelder digitalisering av de interne prosessene, dvs. forbedring av hverdagen for medarbeiderne og de som styrer virksomheten.

I likhet med mange andre bransjer sliter selskapene med umoderne systemløsninger eller helt manuelle rutiner for regelkonformitet, risikostyring og styring av virksomhetene.

Det innebærer at det finnes et stort potensial for bankene og finansselskapene til å forbedre de interne prosessene, og sørge for at FIs krav om regelkonformitet oppfylles ved hjelp av en beslutningsstøtte. Noe som i fremtiden kommer til å være nødvendig for de som vil fortsette å være konkurransedyktige og vinne racet om kundene.

Vi har flere frittstående sparebanker, regionforsikringsselskaper og nisjebanker blant kundene våre.

Eksempler på områder der Hypergene kan gjøre en forskjell for firmaer innen bank- og finanssektoren:

  • Intern styring og kontroll – med forbedret støtte for blant annet:
        Forretningsplanlegging og styring (governance)
          Oppfølging og regelkonformitet (compliance)
          Risikostyring
  • Forenkle hverdagen for sjefer - et sammenhengende system og et nettgrensesnitt for målstyring, budsjett og prognose samt analyse
  • Øke sikkerheten, tilgjengeligheten og sporbarheten i informasjonshåndteringen
  • Fremtidssikret løsning - en løsning som i fremtiden kan utføre enda flere oppgaver innen virksomhetsstyring
Kundehistorier