Falköping kommune innfører beslutningsstøtte og effektiviserer oppfølging og styring for sjefer

Falköping kommune har anskaffet et system for beslutningsstøtte fra Hypergene. Systemet skal gi virksomheten et bedre grunnlag for oppfølging og styring, og på den måten forenkle hverdagen først og fremst for sjefene.

«Formålet med å innføre et system for beslutningsstøtte, er å forbedre tilgangen til informasjon, ferdige rapporter og analysemuligheter på kommunens virksomhetsområder. Totalt sett skal systemet være en støtte og gi oss en bedre oppfølging og styring i kommunen», sier Magnus Fleischer, økonomisjef i Falköping kommune.

Hypergene ble valgt basert på en innledende behovsanalyse. Behovene fantes først og fremst innen oppfølging og analyse av økonomi og personale.

Analysen viste at mye av informasjonen som sjefer og ledere trenger, er tilgjengelig, men at den finnes i flere ulike systemer. Det nye systemet skal samle informasjon og presentere den på en enkel og lett tilgjengelig måte.

«Hypergene var den leverandøren som best oppfylte våre krav. Med det nye systemet får beslutningstakere på alle ledelsesnivåer et bedre grunnlag for beslutningene. Dessuten ser vi at tilgangen til informasjon og analysemuligheter skal bli betraktelig bedre for personer i sentrale funksjoner», sier Magnus Fleischer.

Hypergene skal innledningsvis brukes av ca. 200 personer, primært enhets- og avdelingssjefer, men også økonomer, controllere, utviklings- og kvalitetsledere, HR-personale samt ledelsesgruppe.

«Vi har i dag ca. 70 kommunekunder som vi arbeider med løpende. Det er en spennende og viktig kundegruppe som vi legger mye energi i å utvikle applikasjoner og funksjoner for. Nå er vi veldig glad for å kunne bidra til en bedre virksomhetsstyring i Falköping kommune», sier Per Hidenius, adm. dir. i Hypergene.

Urban Bucht

Urban Bucht

Pressekontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 E-post Urban