Strategisk planlegging

I et forretningsklima preget av økt konkurranse og raske endringer blir det stadig viktigere at organisasjonens ansatte jobber mot de samme og "riktige" målene. I takt med at ansvar og beslutningstaking desentraliseres, blir det også viktigere at informasjon om strategiske mål og initiativ deles med medarbeidere, og at medarbeidere gis mulighet til å bidra, handle og ta beslutninger som leder i riktig retning.

Produktsida Strategisk Planering V2

Hypergene skaper forutsetninger for å digitalisere den strategiske planleggings- og oppfølgingsprosessen i virksomheten. Planer kan enkelt defineres og deles med organisasjonen, og medarbeidere på alle nivåer kan bidra til å gjennomføre initiativ og aktiviteter i harmoni med planene som er definert.

Forretnings- og virksomhetsplanlegging

Med Hypergene får du komplett støtte for digitalisert forretnings- og virksomhetsplanlegging. Planer kan konfigureres og struktureres på en måte som passer din virksomhet, fra generell visjon og mål til aktiviteter som enkelt kan deles med forskjellige interessenter og ansvarlige i organisasjonen.

Automatisk beregnede og aggregerte KPI-er og nøkkeltall kan kobles til planer og målområder for å muliggjøre oppfølging av hvordan initiativ og aktiviteter påvirker og skaper verdi i virksomheten.

Hypergene skaper forutsetning for effektivisert strategisk planleggingsarbeid basert på dine behov og forutsetninger. Forhåndspakkede modeller basert på anbefalte fremgangsmåter gir rask effekt, samtidig som Hypergene tilbyr fleksibiliteten som kreves for å skreddersy planleggingsmodeller basert på bedriftens spesifikke behov.

Risiko og regeletterlevelse

Hypergene støtter digitalisert risikostyring og regeletterlevelse. Planer kan defineres for å fange opp og vurdere risiko samt håndtere risikoreduserende tiltak og aktiviteter. Risikoprofiler kan deretter vurderes med tanke på sannsynlighet og konsekvens, visualiseres i for eksempel en risikomatrise – og deles med interessenter i virksomheten.

Miljø-, kvalitets- og andre kontrollmodeller

Hypergene gir også mulighet til å håndtere andre typer planleggings- og oppfølgingsmodeller som inneholder kvantitative så vel som kvalitative elementer. Blant annet kan arbeidet med miljø- og kvalitetsstyring effektiviseres og digitaliseres på en måte som sikrer deltakelse, engasjement og mulighet for oppfølging.

Fleksibelt, automatisert og integrert

Gjennom smidig og fleksibel konfigurasjon og administrasjon av planleggingsmodeller kan ulike typer strategiske planleggingsprosesser defineres, håndteres og deles i ulike formater, tilpasset ulike formål og målgrupper. Planer kan også enkelt eksporteres til MS Word og MS PowerPoint for å bli delt og presentert eksternt eller med interne interessenter.

Planleggings- og oppfølgingsarbeidet kan også automatiseres via Hypergenes arbeidsflytstøtte. Planer og oppgaver deles med utvalgte deler av virksomheten, og medarbeidere på alle nivåer kan legge til aktiviteter og rapportere etter ferdigstillelse.

Informasjon relatert til strategiske planer er sømløst tilgjengelig i Hypergenes andre deler, noe som gir deg forutsetninger for gjennomsiktig og helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering i hele organisasjonen. Det betyr at strategiske initiativ også kan følges opp sammen med økonomisk og operasjonell informasjon.

Hypergene skaper forutsetninger for at organisasjonens ansatte skal kunne arbeide effektivt mot de overgripende målene som er definert.

Innebygget støtte for:

 • Strategisk planlegging
 • Forretningsplanlegging
 • Virksomhetsplanlegging
 • Management by objectives
 • Risiko og regeletterlevelse
 • Miljøledelse, kvalitetsledelse
 • Arbeidsflyter
 • Objectives and Key Results (OKR)
 • Kvalitativ styring og oppfølging
 • Kvantitativ styring og oppfølging
 • KPI
 • Self-service
Kundehistorier

Dan Belleus

Dan Belleus

Head of Sales Norway

+47 469 03 119 E-post Dan