Engrossalg og distribusjon

Bedrifter innen handel og distribusjon lever i et marked hvor kravene til effektivitet er høye. I tillegg er hverdagen din ofte preget av store mengder informasjon, systemløsninger for mange ulike virksomhetsområder og ikke sjelden komplekse selskapsstrukturer.

Handel O Distribution

Her kan riktig systemstøtte gi forutsetninger for økt effektivitet samt mer tid for beslutningstakere til å bruke tid på mer verdiskapende aktiviteter.

Når du navigerer etter organisasjonens mål i et miljø i endring, må beslutningstaking være rask, nøyaktig og desentralisert. Planlegging må være smidig, koblet og dynamisk for å optimalisere ressursene.

Verktøyet som hjelper deg i dette må kunne sikre integrert og effektiv resultatstyring, støtte smidig planlegging, rapporter og innsikt om virksomheten.

  • Rask og nøyaktig planlegging og analyse - spor ytelse, mål, lag scenarier og informer og gi råd til ledergruppen.
  • Data i en form som veileder deg. Som skaper verdi og gir deg forretningskritisk informasjon og innsikt.
  • Dynamiske planleggingsprosesser og driverbaserte modeller for å fange informasjon raskt og enkelt.
  • Evnen til raskt å spore avvik for å planlegge for det uventede ved hjelp av scenarioanalyse.
  • Hjelp beslutningstakere å forstå og tolke trender, avvik og gi råd om beslutninger.
  • Evnen til å analysere ad hoc, legge til nye datastrømmer og analysekilder, og kunne dele rapporter.
  • Et system som er enkelt å bruke og fleksibelt.

Hypergene har i dag flere kunder innen handel og distribusjon, blant annet Martin & Servera og Granngården.

 

Kundehistorier