Engrossalg og distribusjon

Bedrifter innen handel og distribusjon lever i et marked hvor kravene til effektivitet er høye. I tillegg er hverdagen din ofte preget av store mengder informasjon, systemløsninger for mange ulike virksomhetsområder og ikke sjelden komplekse selskapsstrukturer.

Her kan riktig systemstøtte gi forutsetninger for økt effektivitet samt mer tid for beslutningstakere til å bruke tid på mer verdiskapende aktiviteter.

Når du navigerer etter organisasjonens mål i et miljø i endring, må beslutningstaking være rask, nøyaktig og desentralisert. Planlegging må være smidig, koblet og dynamisk for å optimalisere ressursene.

Verktøyet som hjelper deg i dette må kunne sikre integrert og effektiv resultatstyring, støtte smidig planlegging, rapporter og innsikt om virksomheten.

  • Rask og nøyaktig planlegging og analyse - spor ytelse, mål, lag scenarier og informer og gi råd til ledergruppen.
  • Data i en form som veileder deg. Som skaper verdi og gir deg forretningskritisk informasjon og innsikt.
  • Dynamiske planleggingsprosesser og driverbaserte modeller for å fange informasjon raskt og enkelt.
  • Evnen til raskt å spore avvik for å planlegge for det uventede ved hjelp av scenarioanalyse.
  • Hjelp beslutningstakere å forstå og tolke trender, avvik og gi råd om beslutninger.
  • Evnen til å analysere ad hoc, legge til nye datastrømmer og analysekilder, og kunne dele rapporter.
  • Et system som er enkelt å bruke og fleksibelt.

Hypergene har i dag flere kunder innen handel og distribusjon, blant annet Martin & Servera og Granngården.

 

Kundehistorier