Nettbasert planleggings-, oppfølging- og analyseløsninger

Hypergene gjør det mulig for deg å effektivisere dine budsjetterings- og prognoseringsprosesser, følge opp driften gjennom avansert analyse- og rapporteringsfunksjonalitet og å jobbe med virksomhetsstyring på en måte som bryter overordnede planer ned i mål, nøkkeltallsindikatorer og aktiviteter i hele organisasjonen.

Cai412 53899 Low Res

Foretaksbasert Virksomhetsstyring som skjerper våre kunders konkurransedyktighet 

Den daglige forretningsvirksomheten til våre kunder er enkel, i det minste i teorien. De har en strategi som forteller dem hvordan de skal nå sine mål, en forretningsplan som forteller hvordan de skal opptre og budsjetter hvor de bryter ned sine målsetninger i kortere perspektiver.

Rapportering og analysering for å forstå, forbedre og utvikle driften blir utført parallelt. Men i realiteten er ting mer komplekse.

Forskning viser at ni av ti organisasjoner til en viss grad mislykkes i å iverksette sine strategier. Utfordringene innbefatter uklare målsetninger, svært store datamengder og komplekse IT-systemer, som ofte har isolerte og ikke-relaterte formål.

Resultatet blir at ledere og ansatte mangler et tydelig og relevant helhetsbilde av strategier, målsetninger og retning, samt gjeldende status.

Det er her Hypergene kommer inn. Vårt løsning forandrer helt på hvordan organisasjoner planlegger, overvåker og følger opp driften—og med det skjerper sin konkurransedyktighet.

Våre kunder kan effektivisere sine budsjetterings- og prognoseringsprosesser, følge opp driften gjennom avansert analyse- og rapporteringsfunksjonalitet og jobbe med prestasjonsstyring på en måte som bryter overordnede planer ned i målsetninger, nøkkeltallsindikatorer og aktiviteter i hele organisasjonen.

Vårt løsning består av fem interaktive og brukervennlige moduler: Strategisk planlegging, budsjettering og prognoseringanalyse og insikter, virksamhetsrapportering och KPI-oppfølging. Hver modul står seg godt på sine egne meritter gjennom å forbedre ytelsen og effektiviteten på sine relevante områder. Men det er sammen hvor disse modulene skaper helt nye muligheter, og som tar virksomhetsstyring til et nytt nivå.

Vi kjenner foretaksbasert Virksomhetsstyring

Kombinasjonen av kunnskapen vi har, med et virkelig effektivt løsning, betyr at vi kan rekonstruere din kontrollprosess og skjerpe din konkurransedyktighet. Valget av verktøy er avgjørende, men nivået av forståelse i forhold til å designe og implementere løsninger er vel så viktig.

Våre fagfolk har bred erfaring og er vant til å gjennomføre planleggingsprosesser og styringsmodeller og å omforme data til relevant, kvalitetssikret informasjon, presentert på en måte som gjør den tilgjengelig og forståelig for sluttbrukerne.

Vi samarbeider med våre kunder hele veien fra å fange opp krav og formulere behov, til å gjennomføre løsninger og aktuelle kundefordeler.

Dan Belleus

Dan Belleus

Head of Sales Norway

+47 469 03 119 E-post Dan