Budsjett & prognose

I en verden i stadig endring blir effektiv planlegging og jevne budsjett- og prognoseprosesser stadig viktigere. Ved å automatisere prosesser og involvere organisasjonen i planleggingsarbeidet legger dere til rette for økt effektivitet, forbedret kvalitet og i siste instans bedre beslutningstaking. Hypergene gir nye forutsetninger for bedre planlegging. Du kan arbeide med rullerende og dynamiske planleggingsmodeller som er optimalisert for din spesifikke planlegging.

Produktsida Budget O Prognos V2

Integrert planlegging, budsjett og prognoser

Med Hypergene kobler du finansiell planlegging til operasjonelle og virksomhetsnære planleggingsprosesser. På denne måten effektiviseres budsjett- og prognosearbeidet samtidig som presisjonen og påliteligheten til informasjonen forbedres.

Med Hypergene Budsjett & prognose får du sømløs støtte for finansielle, kontobaserte budsjett- og prognoseprosesser som du enkelt kan tilpasse og optimalisere basert på endrede behov.

I løsningen kan du legge til driverbaserte planleggingsmodeller for å oppnå økt presisjon og kvalitet i planleggingsarbeidet, for eksempel i personalplanlegging og prosjektplanlegging. De driverbaserte modellene tilrettelegger også for at organisasjonen kan planlegge på en virksomhetsnær måte.

Fleksibelt og dynamisk

Planleggingsmodeller og prosesser kan enkelt konfigureres, administreres og optimaliseres med støtte fra brukervennlige funksjoner. Du velger om du vil arbeide med årlige budsjett- og prognosemodeller eller rullerende prognoser og flerårsprognoser.

Våre controllere får mer tid til å se framover og støtte forretningen fordi arbeidet deres har blitt mer effektivt.
Anders NilssonAnders Nilsson, seniorkontrollør, Sveaskog

Integrert og sammenkoblet

For å muliggjøre effektiv planlegging integreres informasjon fra virksomhetens kildesystemer, for eksempel økonomisystemer, HR-systemer eller andre systemer. Planleggingsmodeller tilføres dermed integrert informasjon i kombinasjon med forslagsdata og relevante sammenligningsdata – for eksempel informasjon om forrige prognose.

På denne måten forenkles prosessen, og innrapportering av budsjett- og prognoseinformasjon blir enkel og intuitiv.

Sømløst samarbeid gjennom arbeidsflyter

Planleggingsdata innrapporteres enkelt og kan deretter gjennomgås og godkjennes i flere ledd – dette med støtte fra systemets arbeidsflytmotor. Arbeidsflyter og prosesser kan enkelt defineres, og oppgaver deles automatisk med organisasjonen. Hypergene sikrer dermed full kontroll, sporbarhet og prosesseffektivitet.

Grunnlag for bedre beslutninger

Budsjett- og prognoseinformasjon aggregeres automatisk og gjøres tilgjengelig for oppfølging, analyse og rapportering. Beslutningstakere kan da enkelt analysere utfall mot plan, følge trender, identifisere avvik og handle ut fra disse.

Til sammen utgjør Hypergene en effektiv løsning for virksomhetsstyring, som legger til rette for kontinuerlig og enhetlig kvalitets- og forbedringsarbeid i hele organisasjonen.

Eksempler på funksjoner:

 • Budsjett og prognose
 • Finansiell planlegging
 • Kontobasert budsjett og prognose
 • Driverbasert og operasjonell planlegging
  - Personalplanlegging
  - Prosjektplanlegging
  - Kontantstrømprognose
  - Andre driverbaserte modeller...
 • Årlig budsjett og prognose
 • Rullerende prognose
 • Arbeidsflyt/prosesstøtte
 • Versjonskontroll, distribusjoner, allokeringer, periodiseringer
 • Simuleringer og scenarioanalyse
Kundehistorier

Dan Belleus

Dan Belleus

Head of Sales Norway

+47 469 03 119 E-post Dan