Hvorfor Hypergene?

I tider med raske endringer er det viktigere enn noen gang å ha riktig beslutningsgrunnlag og muligheter for en fleksibel planleggingsprosess. Samtidig sliter mange ledere med klassiske utfordringer som uklare mål, overveldende mengder informasjon og komplekse IT-systemer som ofte har isolerte og separate funksjoner.

dator hypergene kruka

Det er her Hypergene kommer inn i bildet. Med vårt skybaserte produkt endrer vi måten du kan planlegge, styre og følge opp virksomheten på – slik at dere styrker konkurransekraften.

Hypergenes kunder kan effektivisere sine økonomiske planleggingsprosesser, følge opp virksomheten gjennom avanserte analyse- og rapporteringsmuligheter og arbeide med målstyring på en måte som bryter ned overordnede planer til mål, nøkkeltall og aktiviteter i hele organisasjonen.

Fordeler med Hypergene

 

Hypergene Integrerat ikon

Integrert og holistisk
Hypergene sørger for at du kan arbeide integrert med deres økonomiske og operative planlegging samt oppfølging og rapportering – også kombinert med strategisk planlegging – for å få til et smidig, helhetlig og effektivt planleggingsarbeid.

Hypergene Agilt ikon

Smidig og muliggjørende
Gjennom selvbetjening og muligheter til raskt å tilpasse arbeidet nye forutsetninger får du gjennom Hypergene-verktøyene anledning til å navigere riktig når omverdenen endrer seg. Du har dessuten store muligheter til å skreddersy løsningen etter organisasjonens behov allerede ved implementeringen.

Hypergene Optimerat ikon

Optimalisert og skalerbart
Hypergenes bransjepakker er markedsledende og har funksjoner som er optimalisert etter den enkelte bransjes behov. Det gjør at beste praksis er innebygd i produktene fra start. Grunnplattformen tillater dessuten tilpasninger og mulighet for at løsningen kan vokse og utvikles i sitt eget tempo.

Hypergene Vägledande ikon

Veiledende og brukervennlig
Med Hypergene kan du enkelt forstå, arbeide med og dele nødvendig informasjon i organisasjonens planleggings- og analysearbeid. Løsningen er rollebasert og bygger på selvbetjening og en stor grad av automatisering – nettopp for å kunne gjøre det enkelt for deg som bruker. Det er lagt stor vekt på brukervennlighet.

Hypergene Sammankopplat ikon

Sammenkoblet
Hypergene gir deg tilgang til et omfattende og kraftfullt verktøy for beslutningsstøtte og virksomhetsstyring – i det omfanget og tempoet du selv velger. Enten som en helhetsløsning eller som deler som kan kobles sammen med et system du allerede bruker. Hypergene kan dessuten enkelt integreres med dine kildesystemer.

Hypergene Molnbaserat ikon

Skybasert og sikkert
Hypergene utnytter mulighetene som ligger i skyen; raskere implementering, enkel administrering og regelmessige oppgraderinger. Det gjør eierskapet enkelt og kostnadseffektivt. Som bonus får du enda bedre brukervennlighet og størst mulig sikkerhet. Alle dataene dine lagres i Sverige.

Dan Belleus

Dan Belleus

Head of Sales Norway

+47 469 03 119 E-post Dan