Mio effektiviserer den finansielle planleggingen og oppfølgingen med Hypergene

Detaljhandelskjeden Mio AB har etter en vurderingsprosess valgt Hypergenes skybaserte løsning for å effektivisere og høyne kvaliteten for kjedens finansielle planlegging og oppfølging. Løsningen kommer til å benyttes i hele konsernet, inkludert Mios 72 butikker, som er både egne og eide via franchise-takere.

"Vi ville finne en løsning som både kunne høyne kvaliteten og effektivisere våre prosesser, både når det gjelder vår interne rapportering og arbeidet med budsjett og prognose. Vi har vokst og vokser fortsatt kraftig, og trenger derfor en løsning der vi i egen regi kan utvikle vår interne rapportering raskt etter nye behov. Da valgte vi Hypergene, ettersom løsningen tilbyr det vi ser etter," sier Thomas Borén, økonomisjef i Mio AB.

Innledningsvis ligger fokus på rapportering og analyse samt budsjett og prognose i Hypergene. I neste trinn er det mulighet for å legge til funksjonalitet for målstyring samt prosjekt- og investeringsbudsjett.

Mio er en svensk detaljhandelskjede for møbler hjemmeinnredning som i snart 60 år har levert innredningsløsninger for hjemmet. Mio eies av forhandlerne, som driver sine butikker ut ifra Mios konsept og det lokale markedets behov. Det totale salget i Mio-kjeden utgjør ca. 6,5 milliarder kroner inkludert moms og omfatter ca. 2 000 medarbeidere.

Urban Bucht

Urban Bucht

Pressekontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 E-post Urban