Virksomhetsplan og risikoanalyse for universiteter og høyskoler

Hypergene Virksomhetsplan bygger på modulen for målstyring og gir organisasjonen støtte gjennom hele kjeden; fra opplæring, tildelingsbrev og virksomhetsplanlegging, til gjennomføring og oppfølging av fastsatte mål.

Programmet holder hele virksomhetsstyringen sammen, og det blir enkelt for beslutningstakere å se den røde tråden. Fleksibiliteten i løsningen gjør at den kan tilpasses ulike styringsmodeller og virksomhetsmål.

I programmet brytes overordnede mål og resultatmål ned til virksomhetsmål for ulike organisatoriske nivåer. Underliggende deler av organisasjonen tar stilling til – og definerer de ytterligere målene og aktivitetene som kreves for å oppnå de overordnede målene. Det kobles nøkkeltall til målene, og kontinuerlig måling sikrer at målene blir nådd.

Integrert oppfølging

Nøkkeltallenes resultater hentes automatisk fra virksomhetssystemet, noe som gir effektiv oppfølging. Alt muliggjøres ved at Hypergene er integrert med de ulike virksomhetssystemene, selv om manuell innmating også kan benyttes.

Alle nivåer i organisasjonen kan dessuten kommentere sine egne resultater. Gjennom styringskort, tekstdokumenter og rapporter er det allerede mulig å sammenligne aktuell status med planlagte mål. Oppfølgingsrapporter som måneds- og tertialrapporter kan tilpasses de behovene man måtte ha.

Hypergene Risikoanalyse

Hypergenes modul for målstyring kan også brukes til å lage risikoanalyser. Systemet støtter den svenske forordningen om intern styring og kontroll (2007:603) og gir mulighet for å droppe tungrodde Excel-filer.

Med Hypergene kan man analysere både ut fra et risikoperspektiv (f.eks. hvordan ser «risiko X» ut for alle fakulteter), og ut fra et organisasjonsperspektiv der risikosituasjonen for et enkelt fakultet fremgår. Resultatet kan presenteres både i form av tabeller og i diagrammer, eller som en risikomatrise som gir god oversikt.

Kvalitetssikring av utdanning og forskning

Gjennom Hypergenes løsning kan læresteder sørge for en enhetlig prosess for kvalitetssikring av utdanning og forskning i henhold til UKÄs retningslinjer. Gjennom maler for innrapportering, oppfølging og løpende kvalitetsarbeid skaper løsningen delaktighet, engasjement og tydelighet i prosessen. Løsningen bygger på en kombinasjon av Hypergenes moduler for målstyring og virksomhetsrapportering.

Kundehistorier