Hybridorganisasjoner

Vår kundebase omfatter flere medlemsorganisasjoner og studentforbund – organisasjoner med en rekke interessenter, hvor driften er basert på et grunnleggende konsept som må bli utført i konkurranseutsatte markeder.

Ideburna Organisationer

Langsiktig kontroll og styring er viktig for slike organisasjoner, og er ofte basert på mangeårige politiske avgjørelser tatt av konferanser eller generalforsamlinger. Langsiktige mål trenger også å bli brutt ned i dag-til-dag-planlegging av driften, som tydelig knytter målsetninger til aktiviteter – og helst bringer målsetninger, aktiviteter og budsjettering sammen i én enkel enhet som kan tjene som grunnlag for planlegging, og som kan bli fulgt opp.

Det finnes ofte andre driftskomponenter å håndtere i tillegg til kjernevirksomheten, slik som fast eiendom, finansielle beholdninger og ulike former for inntektsstrøm.

Totalt sett vil det å fremskaffe et integrert produkt for virksomhetsstyring betydelig verdi. Hypergene gjør det mulig for disse organisasjonene å planlegge, administrere og følge opp driften på en måte som støtter langsiktige politiske avgjørelser og daglig oppfølging.

Vår kundebase innbefatter:

  • Fagforeningen Unionen
  • voksenopplæringsleverandøren
  • Medborgarskolan
  • Helsearbeidernes fagforening
  • Vårdförbundet
Kundehistorier