Arbeidstilsynet velger Hypergene

Arbeidstilsynet har, etter et anbud og i samarbeid med Arribatec AS, valgt teknologiselskapet Hypergene som leverandør av system for målstyring og risiko samt oppfølging, analyse og prosesser for budsjett, prognose og rapportering.

"Oppdraget vårt er at vi på en profesjonell og uavhengig måte skal kunne følge opp at norske bedrifter oppfyller forpliktelsene sine og arbeider systematisk med arbeidsmiljøet sitt. Da blir vår interne effektivitet viktig, i tillegg til at må kunne arbeide treffsikkert med risikovurderinger og analyse. Alle medarbeiderne våre får tilgang til systemet og vi ser frem til at det kommer til å bidra til arbeidet vårt på en meget god måte", sier Per Løkstad som er seniorrådgiver på
avdelingen for bedriftsstyring og -utvikling hos Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet er en statlig myndighet som har ansvar for at private bedrifter og offentlige myndigheter holder et høyt nivå når det gjelder helse, arbeidsmiljø og sikkerhet samt at utenlandsk arbeidskraft arbeider med like vilkår som nordmenn. Myndigheten har ca. 700 ansatte og har hovedkontor i Trondheim.

"Hypergene har stor erfaring med arbeid med offentlig sektor, både myndigheter og kommuner og læresteder. I løpet av årene har vi sett at det er svært nyttig for kundene å bruke hverandres erfaringer i tillegg til bruk av produktene. Derfor er det spesielt gledelig å få ønske Arbeidstilsynet velkommen til skaren av myndigheter vi allerede arbeider med. De har et viktig ansvarsområde der vi håper å kunne gjøre en forskjell", sier Peter Andersson, administrerende direktør i Hypergene.

 

Urban Bucht

Urban Bucht

Pressekontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 E-post Urban