Tre universiteter effektiviserer styringen med Hypergene

Hypergene har på kort tid fått tre nye universiteter som kunder: Örebro universitet, Luleå tekniska universitet og Göteborgs universitet. Felles for disse tre er at valget av beslutningsstøtten fra Hypergene skal gi universitetene mer effektive og mer kvalitetssikrede prosesser innenfor budsjett og prognose.

"I vurderingen av ulike anbud viste Hypergene seg å være det beste alternativet på nesten alle områder. Vi føler oss derfor svært fornøyde med valget og ser fram til å begynne å ta i bruk løsningen", sier Peter Tellberg, økonomidirektør ved Göteborgs universitet.

Løsningen fra Hypergene skal bidra til å øke kvaliteten og gi en vesentlig tidsbesparelse i universitetenes budsjett- og prognosearbeid. Tiden som frigjøres i budsjetteringsprosessen, kan i stedet brukes på å utvikle virksomheten.  

"Økonomene våre har brukt Excel til budsjett, prognose og oppfølging. Det er et manuelt og tidkrevende arbeid som lett blir feil, og som stjeler tid fra selve analysen. Vi ønsket å øke kvaliteten på budsjettprosessen og valgte derfor Hypergene, som også blir et system vi kan utvide og bruke på flere deler innenfor planlegging, oppfølging og analyse." sier Lisette Edin, assisterende sjef for virksomhetsstøtte ved Luleå tekniska universitet.

 Først har universitetene hver for seg valgt en løsning der de implementerer budsjett og prognose. Luleå tekniska universitet og Örebro universitet har dessuten kjøpt støtte for virksomhetsplanlegging, der lærestedenes styringsmodeller med resultat- og virksomhetsmål formuleres og formidles.

 "Örebro universitet hadde behov for å effektivisere budsjett- og prognosearbeidet. I et anbud var Hypergene det beste alternativet. Hypergene kommer til å hjelpe oss med å bruke mindre tid på å validere tall og i stedet kunne øke fokuset på analyse av avvik." sier økonomisjef Pia Järnkvist.

Avtalen gir også mulighet for å utvide løsningen ved nye behov, for eksempel bruke den innen bemannings- og tjenesteplanlegging eller som støtte ved søknader om forskningsmidler samt i prosjektbudsjettering og løpende oppfølging av forskningsprosjekter.

 "Målet er å bidra med både effektive prosesser og et systemverktøy som i seg selv skaper effektivitet og kvalitet. For eksempel skal ledere på alle nivåer kunne få regelmessig og kvalitetssikret informasjon om sitt økonomiske handlingsrom på kort og på lang sikt", sier Per Hidenius, adm.dir. i Hypergene.

Urban Bucht

Urban Bucht

Pressekontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 E-post Urban