Virksomhetsrapportering

Mange organisasjoner bruker unødig tid og krefter på å utarbeide og distribuere regelmessige rapporter, for eksempel ledelsesrapporter, styrerapporter, månedsrapporter eller ulike typer operasjonelle rapporter. Ofte ligger informasjonen spredt på forskjellige former for systemstøtte og/eller den behandles i Excel.

Produktsida Verksamhetsrapportering V2

Dette innebærer at medarbeidere regelmessig må klippe ut og lime inn informasjon fra forskjellige kilder, kvalitetssikre dataene og deretter lage representative og kvalitative rapporter manuelt.

Hypergene gir deg muligheten til fullt ut å automatisere gjentakende rapporteringsprosesser i organisasjonen.

Opprette rapporter

Med Hypergene kan du enkelt opprette rapportmaler og legge til informasjon fra alle deler av virksomheten. Økonomisk informasjon kan enkelt kombineres med andre virksomhetsdata og fremstilles med grafer og tabeller. Informasjonen kan også levendegjøres med bilder, tekster eller data som ganske enkelt kopieres inn fra Excel.

Basert på rapportmalene opprettes det enkelt nye rapporter som automatisk fylles ut med gjeldende innhold i tabeller og diagrammer. I tillegg kan den samme malen brukes på nytt for flere organisasjonsenheter og deretter fylles med informasjon spesielt for den enheten.

Gjennom virksomhetsrapportering er det enkelt å sette sammen rapporter som samlet beskriver virksomhetens utvikling fra flere perspektiver.

Publisere og distribuere rapporter

Etter at rapportmaler er automatisk oppdatert med aktuell informasjon, kan de publiseres direkte eller distribueres via digitale arbeidsflyter i Hypergene. Mottakerne kan se gjennom rapporten, legge til beskrivende tekster og kommentarer om eventuelle avvik eller viktige hendelser – kommentarer som deretter kan deles oppover i organisasjonen.

Rapportene kan også suppleres med analyser i tekstform som kan lages i fellesskap, slik at ulike personer i virksomheten skriver analyser til ulike deler av rapportene.

Eksportere rapporter

Rapporter kan også eksporteres sømløst til MS Word eller MS PowerPoint, automatisk koblet til layoutmalene. Dette gjør det enkelt å dele informasjon med både interne og eksterne interessenter via formatene og de grafiske profilene dere bruker. Du kan også publisere rapportene direkte i Hypergene eller, for den saks skyld, integrere dem med intranettet eller andre lignende systemer.

Eksempler på funksjoner:

  • Automatisert rapportering
  • Regelmessige rapporter
  • Rapportautomatisering
  • Ledelsesrapportering
  • Styrerapport
  • Årsrapport
  • Månedsrapport
  • Operasjonell rapportering
Kundehistorier

Dan Belleus

Dan Belleus

Head of Sales Norway

+47 469 03 119 E-post Dan