Kunnskap og inspirasjon

Blogg

Her deler vi aktuell intelligens, råd og kunnskap for å veilede deg i din virksomhetsledelse.

Videos

I ulike kortfilmer kan du lære mer om hvordan din økonomi- og forretningsstyring kan forbedres ved hjelp av Hypergene. Presentasjonene er filmet fra intervjuer og i forbindelse med seminarer.

Kundehistorier

Kundene våre forteller oss om hvordan de forbedret sine betingelser for å planlegge, administrere og følge opp virksomheten sin med støtte fra Hypergene.

White papers

From Good to Great: xP&A Best Practices

Many organisations experience that rapid and accelerated change is the ’New Normal’.

Digitaliser virksomhetsstyringen – her er 5 steg for å lykkes

Å digitalisere virksomhetsstyringen er et must for å møte fremtidens behov for effektivitet, kvalitet og konkurranseevne. "Når det kommer til stykket, er det mange som trenger å sette opp forandringstempoet sitt, sier Torbjörn Frank, forretningsansvarlig hos Hypergene." De fleste beslutningstakere følger digitaliseringsbølgen med blandede følelser. Alle innser at digitaliseringen både stiller krav og åpner muligheter. Derfor finnes det mange seminarer og bransjedager om temaet digitalisering, virksomhetsstyring og beslutningstaking.

7 punkter for et effektivt budsjett- og prognosearbeid

Interessen for å tenke nytt rundt former for budsjettstyring vokser. Det etterspørres ledelsesprosesser som på en bedre måte følger virksomhetens rytme og som muliggjør korrekt og rask reaksjon på nye økonomiske forutsetninger. Mange stiller spørsmål ved budsjettet som styringsmiddel, da det ikke sjelden kombinerer et historisk bakspeil med mindre sannsynlige budsjettmål, skaper innlåsingseffekter og fokus på internpolitikk. Noen mener dessuten at det ikke gir en tilstrekkelig støtte for å på riktig måte evaluere organisasjonens prestasjoner og for å fatte gode beslutninger for fremtiden.