Støtte til prosjekt for universiteter og høyskoler

Gjennom programmet Hypergene Støtte til prosjekt gis det mulighet for å finansiere, budsjettere og følge opp ulike prosjekter, bl.a. forsknings- og oppdragsprosjekt. Programmet støtter hele prosessen med å søke forskningsmidler, fra prosjektsøknaden registreres til oppfølging av avsluttet prosjekt.

Blant annet håndteres avskrivninger på investeringer; samfinansiering beregnes ut fra dekningsgrad eller kostnadstype og det er mulighet for å tilgangsstyre informasjon og grunnlag ut fra egne behov. Systemet tilbyr stor fleksibilitet og kan tilpasses etter kundens og/eller finansiørens behov med egenvalgte grafiske maler eller ønsket valuta.

Planlegging og oppfølging av prosjekt

Programmet støtter til og med prosjektbudsjettering og den løpende oppfølgingen av den. Etter at søknaden har fått finansiering, igangsettes en aktivitet i økonomisystemet som overføres til Hypergene, der det opprettes et prosjektbudsjett. Det er selvfølgelig mulig å opprette et prosjektbudsjett i programmet.

Det er også mulig å følge opp indirekte kostnader, samfinasiering, ekstern finansiering m.m. mot resultat. I oppfølgingsrapporter kan budsjett og resultat analyseres ut fra grupperinger på aktivitet som forskergrupper, prosjekt og kontrakt.

Kundehistorier