5 punkter for langsiktig verdiskapning

Hvordan ledere skaper langsiktig verdi er et omfattende spørsmål som ofte leder til et langt svar. Vi har satt sammen fem korte punkter fra interessante undersøkelser. Temaet er: Hva gjør de mest fremgangsrike lederne og styrene riktig?

långsiktigt värde glad chef

Undersøkelser og analyser fra FCLTGlobal og McKinsey viser at ledere og styrer som blant annet tenker langsiktig og inkluderer interessenter, har mer fremgang enn dem som ikke gjør det. Her er det kort liste over de viktigste konklusjonene:

FEM HANDLINGER SOM SKAPER LANGSIKTIG VERDI

1. Invester i store og i blant risikofylte initiativer for å nå en topposisjon.
Dette punktet kan synes vagt. Men det er her de store tiltakene ligger, innsatsen og beslutningene som fører til reell forandring. Det kan bety produktinnovasjon, markedsføring, salg eller videreutdanning (utvikling) av medarbeiderne. Poenget er at ingen når toppen uten å satse.

2. Bygg en portefølje med strategiske initiativer som gir rett avkastning.
Det er ikke alle investeringer som gir mer inntekter enn det de kostet. Men totalt sett trenger du en portefølje bestående av strategiske initiativer som gir rett avkastning Derfor må du kunne følge opp prosjektene på en økonomisk måte og trekke riktig konklusjon.

3. Tildel kapital og ansatte dynamisk (gjennom avhendelser hvis det er nødvendig) til de initiativene, inntektsstrømmene og forretningsområdene om generer mest verdi.
Du må være smidig, både når det gjelder budsjett og personale – ikke minst for å støtte punkt 1 og 2. Hvilke talenter må flyttes? Må du skalere personalet opp eller ned? Hvilke kompetanser mangler? Hvor kan du kjøpe eller ansette disse? Må du skalere budsjettet opp eller ned, og i så fall hvor?

4. Ikke bare skap verdi for aksjonærene, men også for ansatte, kunder og andre interessenter.
Dette er sikkert opplagt for mange, men det er et tankesett som fortsatt vinner nytt terreng. Ikke minst påvirker FNs 17 globale bærekraftsmål medarbeidernes engasjement og markedets krav den utviklingen vi ser.

Vellykkede ledere har innsett at investorer får maksimal verdi når fokus ligger på kunden og de ansatte. (Mer om "interessent-kapitalisme".)

5. Motstå fristelsen til å handle for midlertidige og kortsiktige inntektstopper.
Kvartalsøkonomien leder ofte til press om å levere kortsiktige gevinster. Det kan også føre til at ledelsen mister grepet om den strategiske planleggingen, og i forlengningen av det, at organisasjonen mister fremdriften mot de langsiktige målene.

Sørg derfor for at de kortsiktige investeringene ikke stjeler budsjettandeler fra de langsiktige, og vær forsiktig med å kutte for mye i kostnadene hvis de er til hinder for strategiske satsinger.


RIKTIGE FORUTSETNINGER FOR Å NÅ MÅLENE DERES

Undersøkelser fra McKinsey’s Strategy and Corporate Finance Practice viser viktigheten av modige beslutninger. For det kreves riktige forutsetninger for beslutninger, planlegging og løpende oppfølging. Og da blir spørsmålet om digitalisering for strategisk styring, mer effektivt budsjettarbeid og beslutningsgrunnlag viktigere.

Oppdag hvordan Hypergene kan hjelpe organisasjonen deres med å effektivisere budsjett- og prognoseprosessen, følge opp virksomheten med avanserte analyse- og rapporteringsmuligheter samt arbeide med målstyring på en måte som bryter ned overgripende planer til mål, nøkkeltall og aktiviteter i hele organisasjonen!

Se en 10 minutters video demo her: