Tjenester och rådgivning

Høy endringstakt med skiftende forretningsmodeller, akselerert digitalisering, økt konkurranse og internasjonalisering er en virkelighet som mange prosjektorienterte servicebedrifter opererer i.

Konsult O Tja¦Ênstefo¦Êretag

For bedriftens økonomifunksjon og beslutningstagere blir det dermed stadig viktigere med smidige og effektive desentraliserte prosesser for proaktiv finansiell og operativ planlegging og oppfølging – områder der Hypergenes produkter utgjør en stor forskjell.

Det finnes både likheter og forskjeller mellom forskjellige bransjer innen servicesektoren. Salg, ledelse og leveranse av kvalifiserte tjenester kan for eksempel skje gjennom en konsulentorientert ekspert./spesialistmodell, eller gjennom leveranse av mindre eller større samlede forpliktelser av løsninger og prosjekter med ulik grad av risiko og kompleksitet.

Hos Hypergene ser vi at mange tjeneste-/konsulentselskaper fortsatt arbeider med store innslag av manuelle prosesser og verktøy som Excel og PowerPoint i operativ, taktisk og strategisk planlegging og oppfølging. I tillegg til et dette er ineffektivt, medfører dette en stor risiko for feil og diskrepans mellom planlegging og oppfølging på forskjellige nivåer og i forskjellige deler av virksomheten.

Tjeneste-/konsulentselskaper er et av Hypergenes fokussegmenter, og vi hjelper blant annet kunder som Inspira, Forsen og Semcon med å jobbe smartere og mer effektivt med både sin kortsiktige og langsiktige forretnings- og økonomistyring.

Hypergene for Professional Services er en bransjeløsning for større prosjektorienterte tjeneste- og teknologibedrifter som IT- og managementkonsulenter, revisjonsbyråer, advokatbyråer, teknologikonsulenter, arkitekter, kreative byråer og forskningsvirksomheter.

Bransjeløsningen er forhåndskonfigurert for å støtte proaktive og fleksible planleggings- og oppfølgingsprosesser i prosjektorienterte tjenesteselskaper og inkluderer også integrasjonsadaptere for de vanligste forretnings-, EFH- og HR-systemene på markedet (Deltek Maconomy, Unit4, Visma, Palette med flere). Løsningen kan deretter enkelt bygges ut med mer kundespesifikke modeller og løsningskomponenter.

Eksempler på områder der Hypergene gjør en forskjell for prosjektorienterte tjenestebedrifter: 

  • Økonomisk planlegging og oppfølging (både årlig, periodisk og løpende).
  • Virksomhetsnær, driverbasert planlegging, blant annet basert på medarbeiderdata, prosjektdata og ressursplanlegging.
  • Forretningsrelatert analyse og oppfølging av økonomi, prosjekter, tidsrapportering, kunder, ressursutnyttelse og annet og bransjespesifikke nøkkeltall som belegg, debiteringsgrad, gjennomsnittshonorar, prosjektmargin, osv.
  • Planlegging, prognostisering og oppfølging av prosjekter (inkl. løpende resultatregnskap og sluttkostnadsprognostisering).
  • Kort- og langsiktig likviditetsplanlegging.
  • Rapportering og oppfølging av data fra kunde- og medarbeiderundersøkelser (NKI, NPS, NMI/medarbeiderengasjement, osv.).
  • Støtte for integrert strategisk planlegging, risikoanalyse, bærekraft- og likestillingsarbeid, forretningsrapportering og scorecards.
Kundehistorier