Eiendomssektor

Eiendomsselskaper opererer i en hverdag som omfatter forandring, med finansielle hendelser som forandrer deres forretningsklimaer, og eiendommer som trenger å bli utviklet, kjøpt eller solgt. Det er derfor en fleksibel, men komplett, implementering av forretningsintelligens er så verdifullt.

Fastighet

For tiden har Hypergene en base på rundt 40 kunder i eiendomssektoren, hvor vi har levert støtte for forretningsplaner, budsjettering & prognosering, prosjektstyring, oppfølging av HR, energioppfølging , finansiell oppfølging og andre segmenter.

Programmene innbefatter også simulering av inntekter og budsjettmodell for inntektene, dataanalyse av kontrakter, investeringsbudsjetter og oppfølging av investeringer.

Med økt kontroll og oppfølging får våre kunder den riktige informasjonen til å kunne ta riktige avgjørelser, samtidig som effektiviteten på driften deres blir bedre.

Dette oppnås gjennom systemstøtte som skaper et potensial for kontrollering, planlegging, oppfølging og fremfor alt veiledning for beslutningstagning i deres forretninger.

Kunder innbefatter

 • Kungsleden
 • Stena Fastigheter
 • Castellum

Noen programmer for eiendomsselskaper:

 • Overordnede strategier
 • Forretningsplan ved gruppe/eiendom
 • Styringsstrategier
 • Utleiestrategier
 • Miljømessige planer
 • Planer for vedlikehold
 • Risikoanalyse
 • Budsjettering & prognosering
 • Budsjettering/prognosering ved eiendom/gruppe
 • Planlegging av vedlikehold for spesifikke leieboere
 • Budsjettering for prosjekt/investering
 • Oppfølging og analyse
 • Eiendomskort, finansiell oppfølging 
 • Prosjektoppfølging, regelmessig vedlikehold
 • Miljø & energi, utleiestatistikk
 • Kundetilfredsstillelse, servicetilfeller
Kundehistorier