Energi- og gjenvinning

I en bransje som utmerker seg med store investeringer, høye miljøkrav og økt konkurranse, er det avgjørende å ha tilgang til rett informasjon når man skal fatte beslutninger. Det blir også viktig å kunne øke sin produktivitet, for å skape rom for forretningsfokus og utviklingsarbeid.

Energi

Hypergenes system gir kunder i energi- og gjenvinningsbransjen tilgang til et brukervennlig verktøy som gir ledelse og sjefer støtte i sitt arbeid med budsjett og prognose, nøkkeltall og risikorapportering. Et fleksibelt og heldekkende beslutningsstøttesystem som skjerper de interne administrative prosessene og gir tid til overs for forretninger og kunder.

Hypergene bidrar ikke minst til: 

 • Økt prestasjon gjennom høyere indre effektivitet
 • Tydelig økonomisk styring og oppfølging
 • Økt transparens rundt selskapets økonomiske utvikling samt virksomhetsnær utvikling

Blant kundene er Göteborgs energi, Växjö Energi, Sysav, Västervik Energi og Miljö samt Landskrona Energi. 

Eksempler på bruk for selskaper innen energi- og gjenvinningsbransjen: 

Målstyring 

 • Overordnede strategier
 • Forretningsplaner
 • Miljøplaner og vedlikeholdsplaner
 • Visualisering av nøkkeltall
 • Risiko- og konsekvensanalyse

Budsjett og Prognose 

 • Budsjett/Prognose per anlegg
 • Prosjekt-/Investeringsbudsjett
 • Driverbasert budsjett
 • NVE

Oppfølging og analyse 

 • Økonomioppfølging
 • Prosjektoppfølging
 • Løpende vedlikehold
 • Innkjøpsanalyse
 • Fornøyd kunde
 • Måneds- og kvartalsrapportering
 • Nøkkeltall
 • Dessuten store muligheter innen Virksomhetsrapportering
 • NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

 • I Hypergene kan du enkelt visualisere og jobbe med NVE-data som lastes inn via en fil.
 • NVE-dataene inneholder for eksempel informasjon om faktiske kostnader for nettleie og kraftpriser, som deretter legges til grunn for beregning av balansen for selskapet i Hypergene.
 • Ved å visualisere dataene i Hypergene får du en veldig god oversikt over kostnadsnormer og inntektsrammer for hele bransjen, som man kan analysere opp mot eget selskaps underlag.
 • Dataene kan også brukes i forbindelse med budsjett- og prognosearbeidet og i andre deler av Hypergene.
Kundehistorier