Produktblad

Hypergene er en skybasert løsning som effektiviserer de strategiske og finansielle planleggingsprosessene. Du jobber effektivt med budsjettering og prognoser, har tilgang til avanserte analyse- og rapporteringsfunksjoner og kan bryte ned planer i mål, KPI-er og aktiviteter på tvers av organisasjonen.

Les mer om de samarbeidsorienterte og brukervennlige delene: Strategisk planlegging, Budsjett og prognose, Analyse og innsikt, Virksomhetsrapportering og KPI-overvåking. Du velger hvilken del du vil starte med, og løsningen utvikler seg. Hver del står sterkt på egen hånd, og sammen utgjør de en effektiv totalløsning for virksomhetsstyring.

Løsningen tilbyr også automatiske flyter, integrasjoner og rollebaserte portaler. Med Hypergene endrer vi måten du kan planlegge, styre og overvåke virksomheten din på - og dermed styrke konkurransekraften din.

Sentralbord: +46 (0)40 661 1000