Hypergene lander viktig avtale i Norge

I samarbeid med den norske partneren Arribatec har teknologiselskapet Hypergene fått Høyskolen i Oslo og Akershus som første norske kunde. Høyskolen er Norges største med over 20 000 studenter og 2100 ansatte.

Høyskolen i Oslo og Akershus velger Hypergene som helhetsløsning til analyse og rapportering – og også til sin målstyring, langtidsbudsjett, risikostyring og prosjektstyring. Valget ble tatt etter å ha sammenlignet globale og lokale programvareselskaper innenfor beslutningsstøtte og virksomhetsstyring. Her kom Hypergene klart best ut, både i den vektede vurderingen og i en absolutt vurdering innenfor ulike vurderingskriterier.

"Digitalisering av virksomhetsstyringen vår er en prioritert utviklingsprosess og en del av arbeidet innenfor høyskolens nye strategi, Strategi 2024. Vi har dessuten behov for bedre å kunne planlegge hvordan vi skal nå og følge opp målene våre, både på ledelsesnivå og i ulike deler av virksomheten. Vi er derfor veldig glade for å begynne å bruke Hypergene, som viste seg å være det klart beste alternativet i vurderingen", sier Tore Hansen, direktør for organisasjon og virksomhetsstyring ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

"Vi er utrolig glade for avtalen med Høyskolen i Oslo og Akershus. Gjennom anbudet har vi nå blitt sammenlignet med andre aktører på det norske markedet og fått vist at vi kan tilby en svært konkurransedyktig løsning. Avtalen er dessuten en milepæl i samarbeidet med den norske partneren vår, Arribatec, som nå kan fortsette å gjøre spennende ting med oss i ryggen. Arribatec har sørget for at avtalen har kommet i stand, og skal nå også bidra i leveransen av løsningen", sier Per Hidenius, adm.dir. i Hypergene.

Løsningen beregnes å være på plass i januar og kommer da til å ha ca. 200–300 brukere. Deretter blir det tatt en avgjørelse om det neste skrittet i digitaliseringen av virksomhetsstyringen ved høyskolen, med en fortsatt innføring til ca. 500–800 brukere totalt.

Sentralbord: +46 (0)40 661 1000