AFA Försäkring effektiviserer planleggings- og oppfølingsprosessen med Hypergene

Etter en vurdering av flere aktører på markedet har AFA Försäkring valgt Hypergene som digitalt verktøy for å effektivisere sin planleggings- og oppfølgingsprosess. Målet er en desentralisert arbeidsmåte med sentralisert kontroll. Innledningsvis ligger fokus på budsjett, prognose, oppfølging og analyse samt rapportering Fremover vil også støtte for målstyring og virksomhetsplanlegging implementeres.

«Vi gjorde en grundig sammenligning av flere ulike alternativer og konkluderte med at Hypergene var det beste valget for oss. De har vist at de kan dekke alle behovene våre, og vi ser frem til å bruke produktet deres for beslutningsstøtte og virksomhetsstyring», sier Sara Källander, sjef Regnskap & Controlling i AFA Försäkring.

AFA Försäkring eies av arbeidsmarkedets parter, Svenskt Näringsliv, LO og PTK, og forsikrer ansatte i privat sektor samt kommuner og regioner. Virksomheten innen AFA Försäkring drives uten gevinstformål, hvilket innebærer at utbytte ikke gis til eierne. AFA Försäkringar har ca. 600 ansatte, forsikrer 4,7 millioner mennesker og forvalter ca. 195 milliarder kroner.

Sentralbord: +46 (0)40 661 1000