5 råd til deg som skal investere i et system for strategisk planlegging og oppfølging

Strategi som begrep brukes i mange sammenhenger. Det kan være strategien for å vinne et politisk valg, en ”game plan” for å vinne en fotballkamp, strategien for å vinne en forhandling eller strategien for å styrke firmaets konkurransekraft. Målene og innholdet i strategiene er ulike, men prinsippene er de samme. Man formulerer og gjennomfører strategiene med det formål å oppnå/vinne noe.
Men selv om interessen for strategiarbeid har økt, mislykkes mange firmaer med å gjennomføre sin strategi.

Ofte skyldes dette at medarbeiderne ikke forstår eller kanskje ikke engang kjenner til strategien og de overordnede målene. Dessuten mangler man ofte verktøy som tydeliggjør koblingen mellom strategier og det operative daglige arbeidet. Når omverdenen endres så raskt som den gjør i dag, øker dessuten risikoen for at strategien blir irrelevant og uhensiktsmessig. Forretningsmål, kundetilbud, prismodeller, tekniske plattformer, leveransemodeller m.m. må stadig endres og forbedres for at firmaet skal kunne oppnå og opprettholde konkurransefordeler i en omverden som forandrer seg. Dette legger press på dagens foretaksledere til å agere og analysere raskt og fleksibelt. I dag øker likevel bruken av nye, moderne og smidigere metoder for strategisk planlegging. Enkelte metoder handler om å forbedre selve strategiformuleringsprosessen – andre tar sikte på å redusere tiden mellom strategiformulering og gjennomføring. Det er gjennomføringen av relevante strategier som teller til slutt, strategier som ”leverer”, dvs. gjennomføres og leder til ønsket resultat.

Nøkkelen til fremgang handler altså ikke bare om hvorvidt styre og ledelse kan formulere en skarp strategi – men minst like mye om hvor godt strategien kan håndtere en omverden i rask endring, og dessuten knytte sammen de store målene med de faktiske aktivitetene. Til dette trenger man et moderne system for strategisk planlegging og oppfølging.

I dette whitepaperet deler vi våres fem beste 5 råd til deg som skal investere i et system for strategisk planlegging og oppfølging.
Sentralbord: +46 (0)40 661 1000