Levering & kompetanse

Vi er eksperter på virksomhetsstyring. Med kombinasjonen av kunnskapen vår og markedets beste løsning for virksomhetsstyring kan vi bidra til en markant forbedring av styringsprosessene og konkurranseevnen til kundene våre. Et moment som er like viktig som valget av verktøy, er at løsningene utarbeides og implementeres i tråd med virksomhetens behov.

controllers

Får nye arbeidsmetoder til å fungere

Konsulentene våre har mye og bred erfaring med å implementere planleggingsprosesser og styringsmodeller og å gjenskape data som relevant, kvalitetssikret informasjon som er lett tilgjengelig og begripelig for sluttbrukeren.

Leveringssteamet vårt har også lang erfaring med endringsprosesser, som å sikre utrullingen og forankringen av nye arbeidsmetoder og systemløsninger.

Vi samarbeider med kundene våre gjennom hele prosessen – fra definisjon av krav og behov og frem til løsningen er ferdig implementert, og vi har fått bekreftet at kunden har god nytte av produktet. Til sammen sitter medarbeiderne i Hypergenes leveringsteam på svært mye erfaring innen beslutningsstøtte og virksomhetsstyring.

I tillegg til inngående kunnskap om Hypergene-programvaren har vi erfaring med andre verktøy for beslutningsstøtte og virksomhetsstyring. De fleste av konsulentene våre har dessuten lang erfaring fra kundesiden, for eksempel som bedriftsledere og controllere i privat og offentlig sektor.

Nesten alle har bakgrunn som sivilingeniører, siviløkonomer, dataingeniører eller systemeksperter.

Riktig kombinasjon av kompetanse

I Hypergene jobber vi i team for å oppnå effektiv kundeutvikling, kvalitetssikring og den riktige kombinasjonen av kompetanse for hvert enkelt prosjekt.

Vi har følgende profiler: 

Virksomhetskonsulenter: Hjelper deg med å utvikle virksomhetsstyringen. Støtter utviklingen av styrings- og budsjettmodeller, fastsettelse av mål/nøkkeltall, bistår under endringsprosesser og sikrer utrullingen av løsninger.

Prosjektledere: Leder prosjektarbeidet og sikrer at tids- og kostnadsrammene overholdes. Prosjektlederen jobber alltid tett på kunden.

Løsningsarkitekter: Realiserer kravene og ønskene dine i form av kraftige, effektive og administrerbare løsninger i Hypergene. Har det overordnede ansvaret for Hypergene-løsningen hos kunden.
Prosjektledere: Leder prosjektarbeidet og sikrer at tids- og kostnadsrammene overholdes. Prosjektlederen jobber alltid tett på kunden.

Programvarekonsulenter og tekniske konsulenter: Er spesialister på Hypergene-programvaren og hvordan funksjonaliteten best kan tilpasses for rapporter, tabeller, grafikkvisninger, portaler og innmating av data. Jobber også med integrasjoner, det tekniske miljøet og installasjon av de spesifikke løsningene i virksomheten.

Administrasjonsansvarlig: Leder arbeidet og videreutviklingen av Hypergene-løsningen hos kunden i administrasjonsfasen. Samarbeider med kunden og konsulentene i Hypergenes kundeteam om å videreutvikle løsningen.

Customer Success Manager: Har det forretningsmessige ansvaret for kunden og jobber med spørsmål som avtaler, priser og videreutvikling av samarbeidet. Disse erfarne kundeutviklerne presenterer også forslag til hvordan Hypergene-løsningen hos kunden kan videreutvikles og effektiviseres.

Kundehistorier

Dan Belleus

Dan Belleus

Head of Sales Norway

+47 469 03 119 E-post Dan