KPI-oppfølging

Desentralisert og datadrevet beslutningstaking er en suksessfaktor for effektiv styring i mange organisasjoner. Med stadig større informasjonsmengder blir det vanskeligere, men samtidig stadig viktigere at ledere og ansatte kan fokusere på det overordnede målbildet og de styrende nøkkeltallene som defineres. Da kan de også ta beslutninger og handle i riktig retning.

Produktsida KPI Uppfo¦Êljning V2

Hypergene gir organisasjonen muligheten til å fokusere på de viktige KPI-ene og nøkkeltallene som beskriver virksomhetens resultater i forhold til målene som er definert. KPI-oppfølging er en helintegrert del av Hypergene som muliggjør mål- og KPI-orientert planlegging, styring og oppfølging, automatisert og effektivt.

Smidig håndtering av KPI-er

Gjennom Hypergene kan valgte virksomhetsdata enkelt gjøres om til KPI-er og styrende nøkkeltall som deles med beslutningstakere i organisasjonen. Resultatdata beregnes med en høy grad av automatisering, mens mål- og visjonsverdier kan angis manuelt eller beregnes basert på for eksempel et budsjett. Automatisert og lagret beregning av nøkkeltall skaper også sporbarhet og sammenlignbarhet over tid.

Dele og analysere KPI-er

KPI-informasjon deles med beslutningstakere i form av dashbord, rapporter og analyser. Resultatene kan deretter analyseres i forhold til definerte målverdier, tendenser kan følges opp og avvik kan identifiseres. KPI-informasjon kan også publiseres i regelmessige virksomhetsrapporter og kombineres med annen finansiell, operasjonell eller strategisk informasjon.

Samhandling for effektivisert styring

KPI-oppfølging er en helintegrert del av Hypergene, noe som betyr at KPI-informasjon behandles sømløst i for eksempel forretnings- og virksomhetsplaner.

Eksempler på funksjoner:

  • KPI
  • Key Performance Index
  • Nøkkeltall
  • Indikator
  • Målverdi
  • Dashbord
  • Balanced scorecards (balansert målstyring)
Kundehistorier

Dan Belleus

Dan Belleus

Head of Sales Norway

+47 469 03 119 E-post Dan