Strategisk styring: Tenk nytt

Strategisk styring handler om din langsiktige planlegging, strategiens gjennomføring og hvordan gjennomføringen følges opp. Resultatet oppnås gjennom de planene, prosessene og aktivitetene ledelsen beslutter seg for – men fremfor alt hvor godt de skaper forståelse og engasjement blant medarbeiderne for å nå målene.

illustration av strategisk styrning

Hvor godt strategier omsettes i praksis har alltid vært avgjørende for hvor godt virksomheter utvikler seg, møter nye konkurrenter og tar markedsandeler. Det samme gjelder virksomheter i offentlig sektor, men da mer i forhold til hvor godt de leverer ut fra oppdraget eller leverer verdi til brukerne sine.

Etter pandemien er det mange som har fått mulighet til å reflektere over sin strategiske styring. I flere tilfeller har det blant annet blitt tydelig at bedriftsmodeller må vurderes, at strategien som helhet kan trenge utvikling og at organisasjonen må jobbe mer fleksibelt for å lettere kunne omstille seg når forutsetningene endres.

Dessuten finnes det en rekke trender som har blitt viktigere å forstå og forholde seg til, ikke minst på områdene digitalisering og bærekraft.

Er du i en stilling som gjør at du kan se over deres strategiske styring? Da kommer det noen punkter her du kan reflektere over.

7 MÅTER Å TENKE OVER DEN STRATEGISKE STYRINGEN PÅ

1. Tenk over måten strategien brukes på. Ser du resultatene i hverdagen eller har strategien stanset på tegnebordet? Kanskje medarbeiderne må involveres tidligere og kanskje må strategien på en tydelig måte utgå fra kundene, brukerne eller virksomhetens formål. Først da skapes engasjement blant medarbeiderne.

2. Vurder om kundebehovene eller omverdenen har forandret seg på en måte som du ikke trodde for to år siden. Se om det finnes nye vekstmuligheter og inntektsstrømmer for bedriftens portefølje, skap innovative bedrifts- og markedskampanjer i prioriterte forretningsområder og tenk over hva som kan endre situasjonen i bransjen din.

Denne angrepsmåten kaller McKinsey for "strategy inserts" (strategiinnsprøyninger utenfor boksen).

3. Sørg for at strategien svarer på de største utfordringen deres, men også at den tar utgangspunkt i endringer i omverdenen og drar nytte av ressursene og kompetansene deres. Ved behov kan du omfordele ressurser til vekstområder og investere i kapasitetsutvikling.

Sørg også for at dere har forutsetninger til å handle raskt når det kreves. For det kreves muligheten til å fange opp signaler tidlig, både utenfra og i selve virksomheten. I tillegg trenger dere verktøy for å kunne legge om planleggingen på en effektiv måte.

4. Før en oversikt over risiko og skap scenarioer for den økonomisk og operative planleggingen. Sørg også for at strategi, forretningsplanlegging, mål og aktiviteter følger en rød tråd – og at forretningsplanleggingen og den økonomiske planleggingen henger sammen. Først da har du et helhetlig perspektiv.

5. Vær først! Det å ligge i forkant av bransjen trendmessig er en fordel som ledelsen kan bruke til å oppnå økonomisk fremgang. Noe som blir poengtert i McKinseys bok Strategy Beyond the Hockey Stick: People, Probabilities, and Big Moves to Beat the Odds.

6. Gjør strategien kommunikativ: Der er først når du kan forklare og visualisere strategien for medarbeiderne at engasjementet skapes. Derfor kan det være verdt å allerede i strategiarbeidet spørre seg selv om det som diskuteres har potensiale til å forstås og omsettes i hverdagen.

7. Arbeid datadrevet: Ifølge en undersøkelse som McKinsey har gjennomført, tror 80 % av ledelsesgruppene at produktet deres skiller seg ut i forhold til konkurrentene, men kun 8 prosent av kundene er enige. Du trenger et godt bilde av virkeligheten for å kunne se fremover, bakover og innover.

Med Hypergenes programvare får du helt nye muligheter i det strategiske arbeidet ditt. Systemet gir deg grunnlag for beslutninger ved å samle inn og presentere data fra virksomheten for sjefer og andre beslutningstakere.

Oppdag hvordan Hypergene kan hjelpe organisasjonen deres med å effektivisere budsjett- og prognoseprosessen, følge opp virksomheten med avanserte analyse- og rapporteringsmuligheter samt arbeide med målstyring på en måte som bryter ned overgripende planer til mål, nøkkeltall og aktiviteter i hele organisasjonen!

Se en 10 minutters video demo her: