Transportsektor

Bedrifter som er aktive i transportbransjen har ofte klare utfordringer knyttet til omfattende informasjonsstrømmer og mange driftssystemer. Dette gjelder for eksempel kjøretøyflåtestyring, personalplanlegging, passasjerinformasjon, billettsalg, prissetting og godsflyt.

Transport

For planlegging og oppfølging må informasjonen sammenstilles, bearbeides fra ulike perspektiver og gjøres lett tilgjengelig for både beslutningstakere og ansatte i virksomheten. Her er fleksibel beslutningsstøtte avgjørende.

For disse bedriftene kan også hverdagen endre seg raskt, noe som øker behovet for fleksibel planlegging og ledelse.

Å da kunne jobbe med en rullerende 12-måneders prognose i stedet for et tradisjonelt budsjett kan skape handlefrihet, samt mulighet til å jobbe med aktivitetsstyring i samme system for raskt å få endringene ut av virksomheten. Også her er systemstøtten en viktig forutsetning for arbeidet.

Når du navigerer etter organisasjonens mål i et miljø i endring, må beslutningstaking være rask, nøyaktig og desentralisert. Planlegging må være smidig, koblet og dynamisk for å optimalisere ressursene.

Verktøyet som hjelper deg i dette må kunne sikre integrert og effektiv resultatstyring, støtte smidig planlegging, rapporter og innsikt om virksomheten.

  • Rask og nøyaktig planlegging og analyse - spor ytelse, mål, lag scenarier og informer og gi råd til ledergruppen.
  • Data i en form som veileder deg. Som skaper verdi og gir deg forretningskritisk informasjon og innsikt.
  • Dynamiske planleggingsprosesser og driverbaserte modeller for å fange informasjon raskt og enkelt.
  • Evnen til raskt å spore avvik for å planlegge for det uventede ved hjelp av scenarioanalyse.
  • Hjelp beslutningstakere å forstå og tolke trender, avvik og gi råd om beslutninger.
  • Evnen til å analysere ad hoc, legge til nye datastrømmer og analysekilder, og kunne dele rapporter.
  • Ett system som är lättanvänt och flexibelt.

Bland våra kunder finns Keolis och Viking Line.

 

Kundehistorier