Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo utvikler sin virksomhetsstyring med Hypergene

Etter et anbud og i samarbeid med Arribatec Norge AS, har techbedriften Hypergene inngått en avtale med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Den nye avtalen innebærer at høgskolen i et første trinn får funksjonalitet for nøkkeltallanalyse og økonomioppfølging. I neste trinn er det mulighet for å legge til funksjoner for målstyring, prosjektoppfølging og risikostyring.

"Med Hypergene er målet å betydelig forenkle og forbedre vår økonomiske planlegging og oppfølging. Det føles veldig bra å begynne å bruke et produkt som har et stort antall fornøyde kunder i bransjen. Det samme gjelder muligheten med å ha en norsk motpart og implementeringspartner i Arribatec", sier Helga Hyldmo Ranes, seksjonssjef og prosjekteier på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

I implementeringen av Hypergene har man foretatt integrasjoner mot kildesystem som Agresso og SAP, noe som skal bidra til økt datakvalitet og mer effektive prosesser når all informasjon er samlet på ett sted. Ca. 30 personer kommer til å arbeide i løsningen.

"Vi er veldig glad for at enda et norsk lærested har valgt Hypergene. Det er også fint at vi kan utvikle løsninger både for større læresteder, som OsloMet og Lunds universitet, og mindre organisasjoner. Fra før av har vi ca. 20 høgskoler og universiteter blant våre kunder. At så mange har valgt Hypergene, bidrar til at produktet kan utvikles og tilpasses enda mer ut ifra deres behov. Vi har også sett at de får stor nytte av å dele erfaringer med hverandre", sier Per Hidenius, administrerende direktør i Hypergene.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en internasjonal vitenskapelig høgskole som gir utdanning innen arkitektur, design, landskapsarkitektur og urbanisme. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus og virksomheten omfatter alle skalaer; gjenstander, systemer, bygninger, by- og landskapsforming. Skolen er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 150 ansatte.

Sentralbord: +46 (0)40 661 1000