Akademiska Hus velger Hypergene for sin virksomhetsstyring

Etter en anbudsrunde har Akademiska Hus valgt Hypergene som systemstøtte for virksomhetsstyring på alle nivåer i organisasjonen – fra forretningsplanlegging og virksomhetsplanlegging til budsjett og prognose, oppfølging og analyse samt rapportering.

Løsningen skal gi en enhetlig arbeidsmåte, økt effektivitet samt gi alle ledere mulighet til å ta ansvar for økonomi og virksomhetens ulike mål og nøkkeltall.

«Hypergene skal være den naturlige inngangen for alle roller innen organisasjonen når det gjelder planlegging og oppfølging av både økonomisk informasjon og mål og aktiviteter innen de ulike virksomhetene. Vi er svært fornøyde med valget og ser frem til de mulighetene som skapes når løsningen er på plass», sier Catarina Fritz, økonomi- og finansdirektør og visedirektør Akademiska Hus. 

«Vi har på kort tid fått et stort antall eiendomsfirmaer som kunder. Det er en bransje der vi satser, får mange nye tillitsforhold og ser at vi har store muligheter til å gjøre en forskjell. Det gleder oss at vi nå kan begynne å arbeide med Akademiska Hus, og vi og ser frem til å bistå i deres utviklingsarbeid», sier Per Hidenius, adm. dir. i Hypergene.

Akademiska Hus er et av landets største eiendomsfirmaer og har et fokus på universiteter og høyskoler. De har en eiendomsverdi på 79 milliarder og en omsetning på 5,8 milliarder.

Sentralbord: +46 (0)40 661 1000