Det viktigste for økonomiavdelingen: "Forbedre de tekniske forutsetningene"

Det er ikke alltid at globale trender merkes i økonomifunksjonen. Samtidig finnes det trender som påvirker på en veldig spesifikk måte. Norske økonomiavdelingers budsjett endres, ikke minst når det gjelder digitalisering. Hvilke trender er det viktig for CFO-er og controllere å ha oversikt over? Hvilket steg mot forandring bør du ta allerede i dag?

finansiell planering på datorskärm

I fremtiden kan du forhåpentligvis bruke mindre tid på compliance, rapportering og den transaksjonelle virksomheten. Mer tid kan og bør i stedet brukes på rådgivning og analyse.

I økonomifunksjonen har det lenge vært fokus på å øke effektiviteten, ofte med gode resultater og ikke sjelden på grunn av digitalisering og nye verktøy. Den inntjente tiden og ressursene som blir tilgjengelige, brukes ofte på å forbedre økonomifunksjonens evne til å bidra med innsikt til virksomheten. På den måten skjer en trinnvis forandring av økonomifunksjonen og dens rolle i virksomheten.

Fem av de seks viktigste måtene å forbedre økonomifunksjonens effektivitet på, handler om mennesker og hvordan de arbeider, ifølge en undersøkelse fra PWC. Det er også viktig å la medarbeiderne videreutvikle seg og skaffe ny kompetanse gjennom opplæring. For at de både skal kunne utvikle seg selv og arbeidet.

Blant yngre medarbeidere er det ofte ekstra viktig å kunne se veier fremover i bedriften, og at de får mulighet til å utvide nettverket utenfor egen avdeling. Dette vil forhåpentligvis føre til nye ideer, arbeidsmåter og synergieffekter.

PWCs rapport understreker at det absolutt viktigste er å forbedre de tekniske forutsetningene for å få jobben gjort. 61 prosent av de spurte mener at akkurat det er viktigst, mens 55 prosent mener at kommunikasjon er viktigst, og 46 prosent mener samarbeid, men også det gjøres enklere av teknologien.

75 prosent av tiden som brukes på forretningsanalyse, brukes på å få frem ny innsikt som kan deles med virksomheten. Det blir viktigere for økonomiavdelingen å ta plass i dette området og levere beslutningsgrunnlag med støtte fra et system som hjelper organisasjonen å skape effektive prosesser og bedre kommunikasjon rundt økonomien.

Betydningen av riktig informasjon for riktig beslutning

Det er ikke alltid helt lett å navigere blant trendene og prioritere forandringer. Ifølge Gartner gjennomgår eller planlegger 85 prosent av økonomiavdelingene et forandringsarbeid. Samtidig er det bare 30 prosent som fører til prognostisert resultat.

Vanskelighetene med å få forandringen til å gi den ønskede effekten som Gartner nevner er; riktige data, riktige verktøy og riktig kompetanse. Løsningen inneholder, ifølge Gartner; "beslutningsklare data" som du kan agere på, verktøy som visualiserer dine data og digital kompetanse i ditt team.

Gartner mener at 54 prosent av økonomiavdelingene har vanskelig for å få riktige data og rapporter til beslutningstakere i organisasjonen for at de skal kunne ta informative beslutninger. Dette kan føre til at beslutningstakerne enten ignorerer rapporter, velger data som "passer" eller ikke tar beslutninger basert på data i det hele tatt.

Gartner understreker at dersom CFO-er tar til seg verdien og rollen som data kan ha, åpnes mange dører for å håndtere trender proaktivt, og at "man bør ta hensyn til trender og vurdere dem på nytt i økonomifunksjonens strategiske planlegging, basert på i hvilken grad de muliggjør forretningsprioriteringer som skifter og haster."

PWC fremhever informasjonssiloer, ustrukturerte data og økende datamengder som faktorer som hindrer økonomiavdelingers transformasjon. De understreker at rapportering og analyse, automatisering, integrert informasjon og forbedret beslutningstaking er avgjørende for fremtidens finansfunksjon.

I den sammenhengen har spesifikke bransjepakker fra en sammenkoblet og brukervennlig beslutningsstøtte-programvare stor verdi for deg.

Hva innebærer riktige verktøy?

Med Hypergene digitaliserer du din planlegging, oppfølging og analyse. For økonomifunksjonen kan det innebære betydelige effektivitetsgevinster, og for virksomheten som helhet gir det helt nye muligheter i virksomhetsstyringen.

Se en 10 minutters video demo her: