Sentrale myndigheter

Hypergene fungerer som et supplement til offentlige myndigheters arvede forretningssystemer, noe som gjør all deres informasjon mer tilgjengelig. Informasjonen blir automatisk fanget opp av disse forretningssystemene, og samlet og presentert på en forståelig måte.

Myndigheter

Hypergene for offentlige myndigheter sørger for et integrert system som støtter strategi, planlegging, iverksetting og oppfølging, hvor offentlige myndigheter kan få en forståelse av alle aktiviteter som har med virksomhetsstyring å gjøre, for beslutningstagere på alle nivåer.

Alle involverte får et raskt og enkelt overblikk av driften, tilpasset deres funksjon/roller ved å bruke en nettportal, som kan presentere finanser, nøkkeltallsindikatorer, målsetninger og annen informasjon for analyse og oppfølging på et overordnet nivå eller detaljnivå. Uavhengig av om løsningen er implementert fullt og helt eller i utvalgte moduler, forbedres kontrollen av offentlige myndigheter betydelig.

Hypergene fungerer som et supplement til offentlige myndigheters arvede forretningssystemer, noe som gjør all deres informasjon mer tilgjengelig. Informasjonen blir automatisk fanget opp av disse forretningssystemene, og samlet og presentert på en forståelig måte.

Dette betyr at informasjonen alltid er oppdatert og tilgjengelig for formål som inkluderer å lage nøkkeltallsindikatorer for driften. Hypergene for offentlige myndigheter er en sikker plattform for den kontinuerlige utviklingen av prestasjonsstyring.

Komplett integrasjon, prøvd og testet, med en rekke forretningssystemer.

Prosesser som Hypergene støtter:

 • Strategisk planlegging – en offentlig myndighets styringsmodell, deriblant finansielle og driftsmessige målsetninger, kan formuleres og kommuniseres i dette verktøyet. Dette muliggjør sikre forbindelser mellom den offentlige myndighetens målsetninger og oppdrag på lang sikt og kort sikt.
 • Planlegging av driften – basert på en offentlig myndighets reguleringer, bevilgninger og overordnede målsetninger skaper funksjoner og enheter detaljerte, driftsmessige målsetninger, planer og tiltaksprogram som er i tråd med, og kobles tydelig til, finansielle mål.
 • Budsjettering og prognosering – Hypergenes budsjetterings- og prognoseringssystem, som ligger nært opp til driften, er skreddersydd til enhver offentlig myndighet og svært effektiv, og gir veldig inngående, finansiell kontroll. Integrasjon med regnskap og HR-systemer gjør alle detaljerte og aktuelle data tilgjengelige.
 • Gjennomføring og overvåkning – integrasjon med forretningssystemer gir jevnlig rapportering på siste status og den driftsmessige gjennomføringen, noe som betyr avgjørende daglig støtte og et helhetlig overblikk.
 • Systematisk kvalitetsarbeid – tilgang til driftsmessige nøkkeltallsindikatorer, periodisk rapportering og potensialet for å jobbe mot etablerte mål betyr at Hypergene effektivt støtter hele kvalitetsprosessen hos offentlige myndigheter, i alle segmenter.
 • Rapportering – enheter kan kommentere resultatene de oppnår og informasjonen kan bli integrert med rapporter, som månedlige rapporter, rapporter med nøkkeltallsindikatorer og kvalitetsrapporter, for å sørge for intern og ekstern kommunikasjon.
 • Analyse og tiltak – samsvar mellom målsetninger kan bli analysert basert på oppdatert driftsdata, kommenterte aktuelle data og resultater. De komplette rapportene gir stort potensial for å identifisere underliggende årsaker, produsere og bestemme støttetiltak.
 • Dialog med borgerne – portalen for innbyggerne gjør resultatene mer tilgjengelige for allmennheten gjennom kanaler som formidler den aktuelle saksbehandlingstiden.

Hvorfor skal offentlige myndigheter velge Hypergene?

 • Driften blir forståelig, organisasjoner får et samlet overblikk, relevante nøkkeltallsfaktorer og sammenligninger blir godt presentert.
 • Ledere, politikere og eksperter kan få rask tilgang til avgjørende driftsinformasjon.
 • Mindre tid blir brukt på å samle data og å behandle nøkkeltallsindikatorer. I stedet kan mer tid bli brukt på analyse og planlegging av tiltak.
 • Brukervennlig – alle brukere, til og med uregelmessige brukere, kan komme raskt i gang.
 • All prestasjonsstyring for alle funksjoner og enheter kan integreres i ett enkelt system: Prestasjonsstyring, budsjettering & prognosering og overvåkning & analyse.
 • Enklere samarbeid på tvers av funksjonelle oppgaver.
 • Forbedret dialog med innbyggerne ved at kvalitetssikret informasjon blir gjort tilgjengelig til allmennheten mer effektivt.
 • Forretningsintelligens for ulike driftssegmenter kan raskt implementeres.
Kundehistorier