Studenter ved universiteter og høyskoler

På læresteder er det er rekke virksomhetsrelaterte data knyttet til studenter og kurs. I tillegg til økonomi- og personaldata er det derfor mulig å integrere virksomhetssystemer knyttet til student-, opptaks- og kursdata i Hypergene.

Eksempler på vanlige systemer er DBH og FS. På samme måte som Hypergene på en brukervennlig måte gjør økonomi- og personaldata tilgjengelig, vises også informasjon som antall søkere per institusjon og kurs og nøkkeltall per fakultet.

For eksempel antall kurs, antall søkere per kurs, antall plasser, helårsstudenter (HÅS), antall reserver, helårsprestasjon (HÅP), pris per HÅS og HÅP og gjennomstrømning.

Det er også mulig å integrere med andre kilder, som databaser for publikasjoner av forskningsresultater.

Kundehistorier