Sveaskog bruker Hypergene som et verktøy for kontinuerlig oppfølging og langtidsplanlegging

Løsningen fra Hypergene for Business intelligence har blitt et verktøy for driftsmessig oppfølging og langtidsplanlegging. Verdien av denne nye løsningen er tydelig på flere nivåer i vår organisasjon. I tillegg til at hverdagen blir mer effektiv og enklere for mellomledere og controllere, får ledelsen også et bedre overblikk. For eksempel kan vår finansdirektør nå gå inn i systemet i full fart, og enkelt få en oversikt over relevante og oppdaterte nøkkeltallsindikatorer.

Våre controllere får mer tid til å se framover og støtte forretningen fordi arbeidet deres har blitt mer effektivt.
Anders NilssonAnders Nilsson, seniorkontrollør, Sveaskog

Utfordring

Med 14 procent av landets skoger er Sveaskog Sveriges største skogeier. Dette statsstyrte foretaket selger for over 6 milliarder svenske kroner, og med nesten 700 ansatte er driften vidspredt. I tillegg til salg av tømmer, tremasse og biobrensel, hovedsakelig til papir-, tremasse- og sagbruksindustrien, selger og kjøper også Sveaskog land, og utvikler skoger for formål som jakt og fiske.

Sveaskog gikk gjennom en betydelig reorganisering, som desentraliserte dens profittsentre, og som utløste større interesse for, og behov for, assistanse med budsjettering, prognosering, rapportering og oppfølging. På dette tidspunktet brukte den også muligheten til å forandre på sitt ti år gamle BI-system, med et framtidsmål om å anvende en mer moderne, brukervennlig løsning som er enklere å håndtere. All data trengte å bli lagret i ett enkelt system, som helst også kunne tilby forretningsplanlegging og støtte for risikohåndtering.

“Vi utførte grundig mulighetsarbeid som innbefattet intervjuer og kartleggingsprosesser, fra teknologiske og finansielle perspektiver, men også, og ikke minst, oppløste de driftsmessige behovene i faktorer. Enkelhet og muligheten for å gjøre mye av arbeidet selv, var høyt på vår ønskeliste.

Det faktum at vi akkurat hadde delegert profittsentre til mange av våre ledere, betydde at systemet trengte å være intuitivt og bidra til mer effektiv saksbehandling,” forteller Anders Nilsson, seniorkontrollør hos Sveaskog.

Sammendrag:

  • Sveriges største skogeier Sveaskog gikk gjennom en betydelig reorganisering, noe som desentraliserte dens profittsentre. Dette utløste større interesse for, og behov for, assistanse vedrørende budsjettering, prognosering, rapportering og overvåkning.

Løsning

Hypergene ble valgt etter Sveaskogs anbud, og løsningen kom raskt på plass. Alt som de tidligere systemene gjorde, ble flyttet over til Hypergene, hvor det jobber bedre. Sveaskog anvender mange ulike datatyper. I tillegg til finansielle nøkkeltallsindikatorer kan dette være volumer av ulike typer, slik som innhøstet og solgt tømmer, antall planter som er solgt eller innhøstede områder. Følgelig integreres informasjon fra en rekke ERP-systemer inn i Hypergene.

Sveaskog har nå støtte for løpende inntjening og driftsovervåkning i Hypergene, så vel som budsjettering og prognosering. Hypergene brukes også for forretningsplanlegging, og produserer femårige økonomiske planer og strategiske forretningsplaner. Verktøyet inkluderer støtte for Sveaskogs strategier, mål, tiltak og risikohåndtering, hvor strategiske initiativ knyttes sammen med målsegmenter og aktiviteter.

I praksis brukes Hypergene nå til hele prosessen med forretningsplanlegging, noe som gir større åpenhet, fart og konsistens—men som også visualiserer strategier og mål, noe som driften hos mange ellers ikke kan by på.

Sammendrag:

Resultat

“Hypergene har blitt et verktøy for kontinuerlig oppfølging og langtidsplanlegging. Ledere kan sjekke status og ha mer forståelse for de faktiske tall ved å bore seg ned i informasjon enkelt uten å behøve noen støttesystemer. Kritisk informasjon har blitt integrert i et brukervennlig og forståelig verktøy.

Våre controllere får mer tid til å se framover og å støtte forretningen fordi arbeidet deres har blitt mer effektivt,” sier Anders.

Verdien av denne nye løsningen er tydelig på flere nivåer i organisasjonen. I tillegg til at hverdagen blir mer effektiv og enklere for mellomledere og controllere, får ledelsen også en bedre oversikt. For eksempel kan vår finansdirektør nå gå inn i systemet i full fart, og enkelt få en oversikt over relevante og oppdaterte nøkkeltallsindikatorer.

“Vi har også sett positive effekter på prosessene som vi jobber med. Budsjettering, prognosering og forretningsplanlegging blir tydeligere, mer levende og fleksibel fordi alt er integrert og iverksatt i ett enkelt system som mange av våre ansatte liker og jobber med.

De sentrale medlemmene av implementeringsteamet ved Hypergene ble til og med nominert til Sveaskogs Årets Forbedring på temaet enkelhet,” konkluderer Anders.

Sammendrag:

  • Avgjørende informasjon integrert i en brukervennlig og forståelig løsning.
  • Positive effekter på prosesser er også tydelig. Budsjettering, prognosering og forretningsplanlegging blir tydeligere, mer levende og fleksibel fordi alt er integrert og iverksatt i ett enkelt system som mange av våre ansatte liker og jobber med.
  • Våre controllere får mer tid til å se framover og støtte businessen fordi arbeidet deres har blitt mer effektivt.
Dan Belleus

Dan Belleus

Head of Sales Norway

+47 469 03 119 E-post Dan