Slik fikk Elmea treffsikre prognoser og en effektiv rapporteringsprosess med Hypergene

Det norske energiselskapet Elmea distribuerer strøm til private husholdninger og bedrifter i Nord-Norge. Konsernet har også kraftverk som produserer fornybar energi fra vann- kraft. Elmea eies av seks norske kommuner og er netteier i Lofoten. Nettselskapets virksomhet er et naturlig monopol og reguleres av NVE.

”Vi ser frem til å fortsette å jobbe med Hypergene – resultatet blir bra og det er veldig spennende.”
Andreas Ørnes Elmea HypergeneAndreas Ørnes, controller, Elmea

Utfordring

Siden Elmeas virksomhet drives under et statlig regulert monopol, får selskapet sine rammebetingelser fra den norske stat. Virksomhetens behov for analyse, prognose og rapportering er svært spesifikke.

”Det har vært vanskelig å finne optimale løsninger for våre behov. Derfor har vi blitt henvist til å bruke Excel og andre manuelle verktøy”, sier Øyvind Løvdal, økonomisjef i Elmeas eierkonsern Lofotkraft.

Excel ble tidligere brukt for å få oversikt over virksomhetens inntektsrammer, en ordning som var tungrodd og ga dårlig oversikt.

Rapporteringsprosessen var desentralisert og ble håndtert ulikt i de forskjellige virksomhetene, både i Excel og i andre systemer. Dette gjorde rapporteringen utfordrende tidkrevende og hadde mange feilkilder.

”Vi hadde utfordringer med å samle inn og bruke informasjon fra ulike systemer, og hadde lett etter en løsning som kunne fungere som en bro mellom systemene i årevis.”

Sammendrag:

  • Komplekse behov rundt prognoser
  • Desentralisert rapportering med manuell håndtering

Løsning

Valget falt på Hypergenes skybaserte løsning for virksomhetsstyring. Ved hjelp av Hypergenes API kunne Elmea samle alle data i ett og samme verktøy, fra blant annet BI-systemer, regnskapssystemer og andre kildesystemer. Implementeringen startet for tre år siden og har blitt gjort i nært samarbeid med Arribatec, Hypergenes partner i Norge.

Det første Elmea flyttet over til Hypergene, var beregningen av inntektsrammene.

”Vi satte opp et prognoseverktøy der vi kunne forutsi inntektsrammene våre på en god måte. Dette er noe det har vært vanskelig å finne en løsning på.”

Siden den gang har Elmea fortsatt med å innlemme all rapportering i Hypergene, alt fra kvartalsrapporter og konsernrapportering til prosjektrapportering og snart bærekraftsrapportering/målrapportering.

Sammendrag:

Resultat

Med Hypergene har Elmea skapt en sikker og god dataflyt i hele virksomheten.

Prognosene for inntektsrammene blir nå laget i Hypergene og er av høy kvalitet. Dataene importeres direkte fra RME, som fastsetter inntektsrammene for kraftbransjen i Norge.

Det er også mulighet for benchmarking i Hypergene.

”Vi kan sammenligne oss med andre nettselskaper og gjøre analyser av inntektsrammene våre.”

Rapporteringen foregår i sin helhet i Hypergene – Elmea produserer data og publiserer og distribuerer rapportene sine med systemet. Det har hevet kvaliteten på rapporteringen og sparer tid.

Selv prosjektrapporteringen gjøres i Hypergene, i et brukervennlig grensesnitt som gir Elmeas prosjektledere full oversikt over sine prosjekter, samt muligheten til å klikke seg inn på alle transaksjoner for grundig analyse.

Elmea utvikler for tiden neste trinn i bruken av Hypergene: bærekraftsrapportering.

”Vi ser en stor fordel ved å samle bærekraftsrapporteringen i ett fleksibelt system.”

I tillegg forenkler det arbeidet med målstyring og oppfølging. Andreas Ørnes avslutter med å si at:

”Hypergenes fargesignaler med grønt, rødt og gult gjør at vi raskt kan se trendene i de ulike målområdene. Vi ser frem til å fortsette å jobbe med Hypergene – resultatet blir bra og det er veldig spennende.”

Sammendrag:

  • Økonomisk oppfølging og analyse tilpasset virksomheten
  • God oversikt over alle prosjekter
  • Høy kvalitet på prognosene
Dan Belleus

Dan Belleus

Head of Sales Norway

+47 469 03 119 E-post Dan