Skandia Fastigheter velger Hypergene som skybasert systemstøtte for planlegging, oppfølging og analyse

Etter et anbud og vel gjennomført implementering er det nå klart at Hypergene er Skandia Fastigheters nye systemstøtte for finansiell planlegging og oppfølging samt analyse og rapportering. Totalt arbeider ca. 100 brukere i den nye, skybaserte løsningen.

"Etter et anbud med høye krav valgte vi Hypergene. De har gjennom hele prosessen vist forståelse for virksomheten vår og behovene våre, fra anbud til at løsningen er på plass og i bruk i virksomheten vår. Nå jobber vi sammen for å utvikle løsningen videre i virksomheten", sier Lena Rönnbäck, økonomisjef i Skandia Fastigheter.

"Vi er utrolig glad for å få muligheten til arbeide med Skandia Fastigheter. Det er en bransje der vi satser, får mange nye tillitsforhold og ser at vi har store muligheter til å gjøre en forskjell. Det oppstår dessuten tydelige verdier når vi har opp imot 20 kunder i bransjen. Det bidrar til at produktene utvikles ut ifra kundenes behov, men gir også muligheter til nettverk og erfaringsutveksling mellom kundene", sier Per Hidenius, administrerende direktør i Hypergene.

Skandia Fastigheter er en del av Skandia. I porteføljen er det kontorer, kjøpesentre, boliger og offentlige eiendommer som er samlet i 122 eiendommer – eller 1,1 millioner kvadratmeter – hovedsakelig i de tre storbyregionene. De har 150 medarbeidere og et mål om å skape og forvalte bymiljøer som lever lenge og levere en langsiktig, god avkastning til Skandias 1,4 millioner eiere.

Sentralbord: +46 (0)40 661 1000