Analyse & innsikter

Desentralisert og virksomhetsnær beslutningstaking er en suksessfaktor i en verden i stadig endring. I takt med at datamengdene vokser eksponentielt og informasjon ofte isoleres til ulike og sjeldan sammenhengende systemløsninger, blir det stadig viktigere å gi beslutningstakere innsamlet, sammenhengende og pålitelig informasjon.

Produktsida Analys Insikter V2

I Hypergene kan beslutningstakere følge relevante nøkkeltall og KPI-er, analysere trender og identifisere avvik – og dermed raskt ta bedre beslutninger. Informasjon leses inn gjennom integrasjoner med de ulike virksomhetssystemene som organisasjonen bruker. Dette gjør det for eksempel mulig å presentere resultater og prestasjoner sammen med planleggingsdataene som er registrert i Hypergene.

Rollebaserte dashbord og visninger

Hypergene gir beslutningstakere innsamlet og sammenhengende informasjon fra de ulike delene av organisasjonen gjennom rollebaserte dashbord og visninger. Nøkkeltall og KPI-er presenteres sammen med detaljert økonomisk og operasjonell informasjon, samt informasjon fra strategiske planer som forretnings- eller virksomhetsplaner. Hypergene lar deg konfigurere dashbord som samsvarer med bedriftens spesifikke behov.

Økonomioppfølging og analyse

Hypergene gir økonomisk ansvar til økonomifunksjonen og ledere med fullstendig og kvalitetssikret informasjon. Det kan dreie seg om resultatrapporter og andre økonomi- og finansrelaterte rapporter samt analyser. Takket være rapportenes dynamiske utforming kan informasjon enkelt presenteres på et aggregert og overgripende nivå for deretter å analyseres i detalj med høy grad av fleksibilitet. Avvik kan raskt identifiseres, og brukeren kan bore seg ned til underliggende transaksjoner med noen få klikk.

Operasjonell beslutningsstøtte – Business Intelligence

I tillegg til økonomisk informasjon kan rapporter og analyser også omfatte informasjon fra andre områder av virksomheten, for eksempel personale, prosjekter eller salg. Ved hjelp av et omfattende bibliotek med grafiske visualiseringer og interaktive tabellvisninger kan informasjon levendegjøres og formidles på en intuitiv og lett tilgjengelig måte både for ekspertbrukere og beslutningstakere i virksomheten.

Nå har alle blitt mer delaktige. Forvalterne er med og utarbeider forretningsplanen for sitt ansvarsområde og kan i sin tur engasjere medarbeidere og ansatte i sin organisasjon.
Pernilla Frödén på Stena Fastigheter. IT-virksomhetsutvikler i Stena Fastigheter

Automatisert rapportdistribusjon

Via Hypergene Virksomhetsrapportering kan prosessen rundt regelmessig rapportering automatiseres og effektiviseres. Rapportmaler kan enkelt konfigureres, fylles ut med informasjon fra alle deler av Hypergene og deles med virksomheten gjennom digitale arbeidsflyter.

Dessuten er det enkelt å koble modulen for oppfølging og analyse sammen med modulen for målstyring og modulen for budsjett og prognose. Til sammen utgjør dette en effektiv løsning for virksomhetsstyring, som legger til rette for kontinuerlig og enhetlig kvalitets- og forbedringsarbeid i hele organisasjonen.

Exempler på funksjoner:

 • Rollebaserte dashbord
 • Økonomirapporter
  - Resultatrapport
  - Balanseregnskap
  - Kontantstrømanalyse
 • Operasjonell rapportering / Business Intelligence
  - Personalrapporter
  - Prosjektoppfølging
  - Andre operasjonelle rapporter...
 • Trendanalyse
 • Visualiseringer, diagrammer
 • Drill-down (dybdeanalyser)
Kundehistorier

Dan Belleus

Dan Belleus

Head of Sales Norway

+47 469 03 119 E-post Dan