SYSAV velger Hypergene for virksomhetsstyring

Etter en vurdering har avfallsbedriften Sysav valgt Hypergene for å effektivisere sin virksomhetsstyring med prosesser for planlegging, oppfølging og analyse.

«Vi ser virkelig frem til å frigjøre tid og krefter, og dessuten begynne å arbeide i en løsning som er veldig virksomhetsnær. Blant annet vil vi nå kunne budsjettere driverbasert, det vil si ut ifra det som driver våre kostnader og inntekter», sier Carina Eklund, avdelingssjef for virksomhetsutvikling i Sysav.

I et første trinn skal budsjett- og prognoseprosessene samt økonomioppfølgingen forbedres. Blant annet skal 350 Excel-ark erstattes med Hypergenes løsning. Den nye systemstøtten skal dessuten møte behov innen målstyring, risikostyring, internkontrollplan, analyse av personal- og virksomhetsdata, prosjektoppfølging samt rapportering.

«Med Hypergene skal våre brukere kunne arbeide i et verktøy for et stort antall prosesser, noe vi tror vil gi oss både effektivitet og store kvalitetsforbedringer», fortsetter Carina Eklund.

«Vi er veldig glad for at Sysav valgte oss, og ser frem til å levere en helintegrert støtte for deres virksomhetsstyring», sier Per Hidenius, adm. dir. i Hypergene.

Urban Bucht

Urban Bucht

Pressekontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 E-post Urban